Mediator Sądowy Żywiec

MEDIACJA Sądowa i Pozasądowa

Profesjonalne mediacje w Twoim mieście

Strona główna » Lokalizacje » Mediator Sądowy Żywiec
  • Same Korzyści
  • Szybkość
  • Poufność
  • Dobrowolność

Nazywam się Bożena Walus pełnię funkcję mediatora sądowego, jestem wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia w Krakowie i w Katowicach, prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. Moja droga rozwojowa zaprowadziła mnie do Źródła – do korzeni mojego Rodu i z tego Źródła czerpię Wiedzę i Mądrość Życiową.

Zadzwoń: 530 804 888

Napisz: mediatorbwalus@gmail.com

Mediator Bożena Walus

Mediator jako osoba niezbędna do załagodzenia sporów w sprawach z zakresu prawa cywilnego

Mediator to osoba konieczna do załagodzenia sporów w sprawach z zakresu prawa cywilnego. Zawód ten jest zawodem nowszym w Polsce, natomiast przyznać trzeba, że cieszy się o wiele większą atencją. Mediator ułatwia komunikowanie się pomiędzy stronami, pozwalając im wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące dla dwóch osób. Każdy mediator sądowy Żywiec powinien zachować neutralność. Mediatorem w toku spraw z zakresu prawa cywilnego może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych a także zrobi użytek w 100% z praw publicznych. Katalogi wszystkich mediatorów zamieszczone są zawsze na stronach internetowych sądów oraz osoby zainteresowane mają okazję się z nimi zaznajomić w siedzibach sądów. Do wglądu pozostają też listy na portalach ww ośrodków szkolących w mediacjach. W sprawach z zakresu prawa cywilnego koszty mediacji pokrywają w całości interesanci. W sprawach z zakresu prawa karnego oraz w sprawach osób nieletnich ceny mediacji ponosi natomiast Skarb Państwa. Opis profesji mediatora Osoba pracująca jako mediator Żywiec ma za zadanie słuchać argumentów dwóch stron konfliktu traktowanego jako przedmiot sprawy cywilnej. Istotne jest to, żeby mediator dążył do wzajemnego opracowania ugody. Ugoda, jaka jest zawarta w obecności mediatora ma taką samą rangę prawną jak ugoda, która jest zawarta przed sądami. Mediator zobowiązany jest pilnować rygorystycznie wytyczonych procedur w rozwiązywaniu konfliktów i nie może w minimalny nawet sposób zaangażować się w tok sprawy. Osoby, jakie mają zamiar funkcjonować jako mediatorzy powinny mieć ukończoną szkołę wyższą. Z reguły są to osoby, jakie ukończyły prawo, natomiast nie jest to konieczność. Bardzo często mediacje Żywiec przeprowadzają specjaliści po ukończonych studiach psychologicznych, czy socjologii. Nie bez znaczenia pozostaje to, żeby każdy mediator posiadał stuprocentową zdolność do wykonywania czynności prawnych a także robił użytek z praw publicznych. Jeśli chodzi o cechy osobowości to u mediatorów pożądane pozostają: zrównoważenie, etyczność, bezstronność. Osoby takie powinny doskonale zorientować się w zasadach komunikacji interpersonalnej. Tym bardziej, że zwykle mediacje dotyczą przypadków z obszaru prawa rodzinnego. Są to mediacje rozwodowe, bądź odnośnie ustalenia prawnej nad dziećmi. To dziedzina subtelna i dokładnie z tego powodu mediator poza wykształceniem powinien też posiadać konieczne w takiej branży przymioty osobowości. W Polsce zawód mediatora staje się coraz w większym stopniu znany, a więc sporo osób zdecydowanych jest na to, by dokształcać się dokładnie w tym obszarze. Mediacje traktowane są jako model prowadzeni spraw traktowany jako w większej mierze dostępny aniżeli inne. Specyfika profesji mediatorów mocno wskazuje, że jest to dziedzina dla ekspertów o szczególnych umiejętnościach. Przez wzgląd na to, przed przystąpieniem do nabycia kwalifikacji należy się zastanowić.

Inne obsługiwane lokalizacje:

Szybki kontakt: