Mediator Sądowy Chrzanów

MEDIACJA Sądowa i Pozasądowa

Profesjonalne mediacje w Twoim mieście

Strona główna » Lokalizacje » Mediator Sądowy Chrzanów
  • Same Korzyści
  • Szybkość
  • Poufność
  • Dobrowolność

Nazywam się Bożena Walus pełnię funkcję mediatora sądowego, jestem wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia w Krakowie i w Katowicach, prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. Moja droga rozwojowa zaprowadziła mnie do Źródła – do korzeni mojego Rodu i z tego Źródła czerpię Wiedzę i Mądrość Życiową.

Zadzwoń: 530 804 888

Napisz: mediatorbwalus@gmail.com

Mediator Bożena Walus

Mediator jako osoba najważniejsza do ustąpienia sporów w sprawach cywilnych

Mediator to osoba niezbędna do ustąpienia kłótni w sprawach z zakresu prawa cywilnego. Zawód taki jest zawodem nowym w polskich warunkach, aczkolwiek stwierdzić należy, że chwali się o wiele większą uwagą. Mediator ułatwia komunikowanie się między stronami, pozwalając im opracować wyjście satysfakcjonujące dla obu stron. Każdy mediator sądowy Chrzanów musi utrzymać bezstronność. Mediatorem w sprawach z zakresu prawa cywilnego może być osoba, która wykazuje pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta całkowicie z praw publicznych. Wykazy wszystkich mediatorów publikowane są zawsze na stronach www sądów oraz osoby zainteresowane mają okazję się z nimi zaznajomić w siedzibach sądów. Do wglądu pozostają także listy na portalach internetowych ośrodków mediacyjnych. W sprawach z zakresu prawa cywilnego koszty mediacji pokrywają w całości interesanci. W sprawach karnych a także w sprawach osób nieletnich ceny mediacji pokrywa natomiast Skarb Państwa. Opis zawodu mediatora Osoba pracująca jako mediator Chrzanów ma obowiązek posłuchać racji dwóch stron sporu traktowanego jako powód sprawy cywilnej. Nie bez znaczenia jest to, aby mediator podążał do wspólnego wypracowania ugody. Ugoda, która jest zawarta w towarzystwie mediatora ma taką samą moc prawną jak ugoda, jaka jest zawierana przed sądami. Mediator powinien trzymać się dokładnie wyznaczonych zasad w rozstrzyganiu sporów i nie może w minimalny nawet sposób angażować się w sprawę. Osoby, jakie mają zamiar pracować jako specjaliści z zakresu mediacji powinny mieć ukończoną szkołę wyższą. Zwykle są to osoby, jakie skończyły prawo, lecz nie jest to wymóg. Najczęściej mediacje Chrzanów prowadzą specjaliści psychologii, czy socjologii. Ważne pozostaje to, aby każdy mediator miał całkowitą zdolność do wykonywania czynności prawnych oraz korzystał z praw publicznych. Jeśli chodzi o cechy charakteru to u mediatorów nie bez znaczenia są: opanowanie, obiektywizm, neutralność. Osoby te powinny doskonale zorientować się w regułach komunikacji społecznej. Zwłaszcza, że najczęściej mediacje dotyczą spraw z obszaru prawa rodzinnego. Są to mediacje rozwodowe, bądź odnośnie sprawowanej opieki dla dzieci. To sfera subtelna i właśnie z tego powodu mediator poza wykształceniem musi także posiadać użyteczne w tej branży przymioty osobowościowe. Na terenie Polski zawód mediatora jest coraz w większym stopniu znany, dlatego wiele osób zdecydowanych jest na to, żeby kształcić się dokładnie w tym zakresie. Mediacje traktowane są jako typ prowadzeni spraw uchodzący za bardziej dostępny aniżeli pozostałe. Opis profesji mediatora wyraźnie wskazuje, że jest to praca dla specjalistów o szczególnych predyspozycjach. Dlatego, przed przyłączeniem do nabycia kwalifikacji należy to przemyśleć.

Inne obsługiwane lokalizacje:

Szybki kontakt: