Mediator Sądowy Myślenice

MEDIACJA Sądowa i Pozasądowa

Profesjonalne mediacje w Twoim mieście

Strona główna » Lokalizacje » Mediator Sądowy Myślenice
  • Same Korzyści
  • Szybkość
  • Poufność
  • Dobrowolność

Nazywam się Bożena Walus pełnię funkcję mediatora sądowego, jestem wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia w Krakowie i w Katowicach, prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. Moja droga rozwojowa zaprowadziła mnie do Źródła – do korzeni mojego Rodu i z tego Źródła czerpię Wiedzę i Mądrość Życiową.

Zadzwoń: 530 804 888

Napisz: mediatorbwalus@gmail.com

Mediator Bożena Walus

Mediator jako osoba niezbędna do załagodzenia sporów w sprawach z zakresu prawa cywilnego

Mediator to osoba konieczna do załagodzenia sporów w sprawach cywilnych. Zawód taki jest zawodem nowszym w polskich warunkach, natomiast stwierdzić trzeba, że chwali się coraz większą uwagą. Mediator ułatwia komunikowanie się pomiędzy stronami, pomagając im opracować rozwiązanie satysfakcjonujące dla obu osób. Każdy mediator sądowy Myślenice powinien utrzymać bezstronność. Mediatorem w sprawach z zakresu prawa cywilnego może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych. Wykazy wszystkich mediatorów opublikowane są zawsze na witrynach online sądów a także osoby zainteresowane mają okazję się z nimi zaznajomić w filiach sądów. Do wglądu są też listy na stronach ww ośrodków szkolących w mediacjach. W sprawach z zakresu prawa cywilnego koszty mediacji pokrywają całościowo interesanci. W sprawach z zakresu prawa karnego a także w sprawach osób nieletnich ceny mediacji ponosi natomiast Skarb Państwa. Opis profesji mediatorów Osoba pracująca jako mediator Myślenice ma za zadanie wysłuchać argumentów obu stron sporu pojmowanego jako przedmiot sprawy cywilnej. Istotne jest to, by mediator dążył do wspólnego opracowania zgody. Ugoda, która jest zawierana w towarzystwie mediatora posiada taką samą moc z zakresu prawa jak ugoda, jaka jest zawarta przed sądami. Mediator musi pilnować ściśle wyznaczonych zasad w rozwiązywaniu sporów i nie powinien w najmniejszy nawet sposób zaangażować się w tok sprawy. Osoby, jakie chcą pracować jako mediatorzy powinny mieć ukończoną szkołę wyższą. Zwykle są to osoby, jakie ukończyły prawo, aczkolwiek nie jest to konieczność. Bardzo często mediacje Myślenice przeprowadzają absolwenci po ukończonych studiach psychologicznych, czy socjologii. Ważne jest to, żeby każdy mediator miał całkowitą zdolność do wykonywania czynności prawnych oraz korzystał z praw publicznych. Jeżeli chodzi o cechy charakteru to u osób wykonujących zawód mediatora pożądane są: cierpliwość, brak uprzedzeń, neutralność. Osoby te powinny doskonale zorientować się w zasadach komunikacji interpersonalnej. Szczególnie, że najczęściej mediacje dotykają spraw z zakresu prawa rodzinnego. Są to mediacje dotyczące rozwodu, bądź odnośnie ustalenia prawnej nad dziećmi. To strefa subtelna i dokładnie z tego względu mediator poza wykształceniem musi także wykazywać użyteczne w tej branży cechy osobowości. Na terenie Polski zawód mediatora staje się znacznie bardziej doceniany, dlatego wiele osób decyduje się na to, żeby kształcić się dokładnie w takim obszarze. Mediacje traktowane są jako typ poprowadzenia spraw uchodzący za w większej mierze przystępny aniżeli pozostałe. Opis zawodu mediatorów mocno pokazuje, że jest to dziedzina dla specjalistów o wyjątkowych predyspozycjach. Dlatego, przed przyłączeniem do nabycia kwalifikacji trzeba to przemyśleć.

Inne obsługiwane lokalizacje:

Szybki kontakt: