Mediator Sądowy Cieszyn

MEDIACJA Sądowa i Pozasądowa

Profesjonalne mediacje w Twoim mieście

Strona główna » Lokalizacje » Mediator Sądowy Cieszyn
  • Same Korzyści
  • Szybkość
  • Poufność
  • Dobrowolność

Nazywam się Bożena Walus pełnię funkcję mediatora sądowego, jestem wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia w Krakowie i w Katowicach, prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. Moja droga rozwojowa zaprowadziła mnie do Źródła – do korzeni mojego Rodu i z tego Źródła czerpię Wiedzę i Mądrość Życiową.

Zadzwoń: 530 804 888

Napisz: mediatorbwalus@gmail.com

Mediator Bożena Walus

Mediator jako osoba niezbędna do załagodzenia kłótni w sprawach cywilnych

Mediator to osoba konieczna do załagodzenia sporów w sprawach z zakresu prawa cywilnego. Zawód taki jest zawodem nowszym w Polsce, aczkolwiek przyznać należy, że cieszy się coraz większą uwagą. Mediator usprawnia komunikację między stronami, pozwalając im wypracowywać wyjście satysfakcjonujące dla dwóch osób. Każdy mediator sądowy Cieszyn powinien utrzymać bezstronność. Mediatorem w sprawach z dziedziny prawa cywilnego ma szansę być osoba, jaka wykazuje całkowitą zdolność do czynności prawnych oraz zrobi użytek w 100% z praw publicznych. Katalogi wszystkich mediatorów zamieszczone są za każdym razem na stronach internetowych sądów a także osoby zainteresowane mogą się z nimi zaznajomić w filiach sądów. Do sprawdzenia pozostają też listy na stronach ww ośrodków szkolących w mediacjach. W sprawach cywilnych opłaty mediacji ponoszą w całości strony sporu. W sprawach karnych oraz w sprawach osób małoletnich koszty mediacji ponosi natomiast Skarb Państwa. Charakterystyka profesji mediatora Osoba pracująca jako mediator Cieszyn ma obowiązek wysłuchać argumentów dwóch stron konfliktu pojmowanego jako powód sprawy cywilnej. Istotne jest to, żeby mediator dążył do wspólnego wypracowania ugody. Ugoda, która jest zawierana w towarzystwie mediatora posiada taką samą moc z zakresu prawa jak ugoda, która jest zawarta przed sądami. Mediator powinien trzymać się dokładnie wytyczonych ustaleń w rozstrzyganiu konfliktów i nie powinien w minimalny nawet sposób angażować się w sprawę. Osoby, jakie planują funkcjonować jako specjaliści z zakresu mediacji powinny mieć wykształcenie wyższe. Najczęściej są to osoby, które skończyły prawo, lecz nie jest to wymóg. Bardzo często mediacje Cieszyn przeprowadzają magistrzy psychologii, bądź socjologii. Ważne pozostaje to, by każdy mediator posiadał całkowitą zdolność do wykonywania czynności prawnych oraz korzystał z praw publicznych. Jeśli chodzi o cechy charakteru to u mediatorów nie bez znaczenia są: zrównoważenie, obiektywizm, neutralność. Osoby takie powinny wzorowo zorientować się w zasadach komunikacji społecznej. Tym bardziej, że najczęściej mediacje dotykają spraw z zakresu prawa rodzinnego. Są to mediacje rozwodowe, bądź apropo sprawowanej prawnej dla dzieci. To dziedzina delikatna i właśnie z tego powodu mediator poza wykształceniem musi także posiadać użyteczne w takiej branży przymioty osobowości. W Polsce zawód mediatora jest coraz w większym stopniu popularny, dlatego wiele osób decyduje się na to, żeby kształcić się właśnie w takim obszarze. Mediacje traktowane są jako wzorzec prowadzeni spraw traktowany jako w większej mierze dostępny niż inne. Specyfika zawodu mediatorów wyraźnie pokazuje, że jest to dziedzina dla specjalistów o wyjątkowych predyspozycjach. Dlatego, przed przystąpieniem do nabycia wykształcenia należy się zastanowić.

Inne obsługiwane lokalizacje:

Szybki kontakt: