Mediator Sądowy Żory

MEDIACJA Sądowa i Pozasądowa

Profesjonalne mediacje w Twoim mieście

Strona główna » Lokalizacje » Mediator Sądowy Żory
  • Same Korzyści
  • Szybkość
  • Poufność
  • Dobrowolność

Nazywam się Bożena Walus pełnię funkcję mediatora sądowego, jestem wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia w Krakowie i w Katowicach, prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. Moja droga rozwojowa zaprowadziła mnie do Źródła – do korzeni mojego Rodu i z tego Źródła czerpię Wiedzę i Mądrość Życiową.

Zadzwoń: 530 804 888

Napisz: mediatorbwalus@gmail.com

Mediator Bożena Walus

Mediator jako osoba konieczna do załagodzenia sporów w sprawach cywilnych

Mediator to osoba najważniejsza do ustąpienia sporów w sprawach cywilnych. Zawód ten jest zawodem nowszym w polskich warunkach, lecz przyznać należy, że cieszy się znacznie większą uwagą. Mediator ułatwia komunikowanie się pomiędzy stronami, pozwalając im wypracować rozwiązanie zadowalające dla dwóch osób. Każdy mediator sądowy Żory powinien utrzymać neutralność. Mediatorem w sprawach z zasięgu prawa cywilnego ma szansę być osoba, jaka posiada całkowitą zdolność do czynności prawnych i zrobi użytek całkowicie z praw publicznych. Katalogi wszystkich mediatorów zamieszczone są za każdym razem na stronach internetowych sądów a także osoby zainteresowane mają szansę się z nimi zapoznać w filiach sądów. Do sprawdzenia są również wyszczególnienia na portalach ww ośrodków szkolących w mediacjach. W sprawach z zakresu prawa cywilnego koszty mediacji ponoszą całościowo strony sporu. W sprawach z zakresu prawa karnego a także w sprawach osób nieletnich ceny mediacji ponosi z kolei Skarb Państwa. Specyfika zawodu mediatora Osoba zatrudniona jako mediator Żory ma za zadanie posłuchać racji obu stron konfliktu traktowanego jako przedmiot sprawy cywilnej. Nie bez znaczenia pozostaje to, by mediator dążył do wzajemnego wypracowania ugody. Zgoda, która jest zawierana w towarzystwie mediatora wykazuje taką samą moc prawną jak ugoda, która jest zawierana przed sądami. Mediator zobowiązany jest trzymać się ściśle wyznaczonych procedur w rozwiązywaniu konfliktów i nie powinien w najmniejszy nawet sposób zaangażować się w tok sprawy. Osoby, jakie planują funkcjonować jako mediatorzy muszą mieć wykształcenie wyższe. Zwykle są to osoby, jakie ukończyły prawo, natomiast nie jest to wymóg. Bardzo często mediacje Żory przeprowadzają specjaliści po ukończonych studiach psychologicznych, bądź studiów socjologicznych. Nie bez znaczenia jest to, by każdy mediator posiadał pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych oraz korzystał z praw publicznych. Jeśli chodzi o cechy osobowościowe to u mediatorów pożądane są: cierpliwość, obiektywizm, bezstronność. Osoby takie muszą bardzo dobrze zorientować się w zasadach komunikacji społecznej. Zwłaszcza, że zwykle mediacje dotykają przypadków z zakresu prawa rodzinnego. Są to mediacje dotyczące rozwodu, bądź apropo ustalenia prawnej dla dzieci. To strefa delikatna i dokładnie z tego względu mediator poza wykształceniem powinien też wykazywać przydatne w takiej profesji cechy osobowościowe. W Polsce zawód mediatora jest o wiele bardziej doceniany, dlatego wiele osób zdecydowanych jest na to, by kształcić się dokładnie w tym zakresie. Mediacje traktowane są jako wzorzec poprowadzenia spraw uchodzący za w większym stopniu przystępny aniżeli pozostałe. Opis zawodu mediatorów mocno wskazuje, że jest to dziedzina dla specjalistów o szczególnych umiejętnościach. Przez wzgląd na to, przed przyłączeniem do nabycia wykształcenia trzeba to przemyśleć.

Inne obsługiwane lokalizacje:

Szybki kontakt: