Mediator Sądowy Piekary Śląskie

MEDIACJA Sądowa i Pozasądowa

Profesjonalne mediacje w Twoim mieście

Strona główna » Lokalizacje » Mediator Sądowy Piekary Śląskie
  • Same Korzyści
  • Szybkość
  • Poufność
  • Dobrowolność

Nazywam się Bożena Walus pełnię funkcję mediatora sądowego, jestem wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia w Krakowie i w Katowicach, prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. Moja droga rozwojowa zaprowadziła mnie do Źródła – do korzeni mojego Rodu i z tego Źródła czerpię Wiedzę i Mądrość Życiową.

Zadzwoń: 530 804 888

Napisz: mediatorbwalus@gmail.com

Mediator Bożena Walus

Mediator jako osoba najważniejsza do załagodzenia kłótni w sprawach z zakresu prawa cywilnego

Mediator to osoba niezbędna do ustąpienia sporów w sprawach cywilnych. Zawód ten jest zawodem nowszym w polskich warunkach, natomiast stwierdzić trzeba, że cieszy się coraz większą atencją. Mediator ułatwia komunikację pomiędzy stronami, pozwalając im opracować rozwiązania zadowalające dla obu osób. Każdy mediator sądowy Piekary Śląskie powinien utrzymać bezstronność. Mediatorem w toku spraw z zasięgu prawa cywilnego ma szansę być
osoba, jaka posiada całkowitą zdolność do czynności prawnych i zrobi użytek w pełni z praw publicznych. Wykazy wszystkich mediatorów publikowane są zawsze na stronach www sądów oraz osoby zainteresowane mogą się z nimi zaznajomić w budynkach sądów. Do wglądu pozostają również listy na portalach internetowych ośrodków szkolących w mediacjach. W sprawach z zakresu prawa cywilnego opłaty mediacji pokrywają całościowo interesanci. W sprawach z zakresu prawa karnego i w sprawach osób małoletnich koszty mediacji pokrywa natomiast Skarb Państwa. Opis profesji mediatora Osoba zatrudniona jako mediator Piekary Śląskie ma za zadanie wysłuchać racji dwóch stron sporu traktowanego jako przedmiot sprawy cywilnej. Istotne pozostaje to, aby mediator podążał do wspólnego opracowania ugody. Zgoda, która jest zawierana w obecności mediatora wykazuje taką samą rangę z zakresu prawa jak ugoda, która jest zawierana przed sądami. Mediator musi trzymać się dokładnie wyznaczonych procedur w rozwiązywaniu sporów i nie może w minimalny nawet sposób angażować się w sprawę. Osoby, które mają zamiar funkcjonować jako specjaliści z zakresu mediacji powinny mieć wykształcenie wyższe.
Z reguły są to osoby, jakie skończyły prawo, aczkolwiek nie jest to wymóg. Najczęściej mediacje Piekary Śląskie przeprowadzają magistrzy po ukończonych studiach psychologicznych, bądź socjologii. Ważne pozostaje to, aby każdy mediator posiadał stuprocentową zdolność do wykonywania czynności prawnych a także korzystał z praw publicznych. O ile chodzi o cechy osobowości to u osób wykonujących zawód mediatora pożądane pozostają: opanowanie, etyczność, bezstronność. Osoby te powinny doskonale zorientować się w zasadach komunikacji społecznej. Tym bardziej, że zwykle mediacje dotyczą kwestii z obszaru prawa rodzinnego. Są to mediacje rozwodowe, czy odnośnie ustalenia prawnej nad dziećmi. To dziedzina delikatna i właśnie z tego powodu mediator poza wykształceniem powinien również wykazywać konieczne w tej branży cechy osobowościowe. Na terenie Polski zawód mediatora staje się o wiele w większym stopniu popularny, a więc wiele osób decyduje się na to, by dokształcać się dokładnie w tym zakresie. Mediacje pojmowane są jako typ prowadzeni spraw uchodzący za w większym stopniu przystępny niż inne. Specyfika profesji mediatora mocno wskazuje, że jest to dziedzina dla specjalistów o wyjątkowych umiejętnościach. Dlatego, przed przyłączeniem do nabycia kwalifikacji należy się zastanowić.

Inne obsługiwane lokalizacje:

Szybki kontakt: