Mediator Sądowy Mikołów

MEDIACJA Sądowa i Pozasądowa

Profesjonalne mediacje w Twoim mieście

Strona główna » Lokalizacje » Mediator Sądowy Mikołów
  • Same Korzyści
  • Szybkość
  • Poufność
  • Dobrowolność

Nazywam się Bożena Walus pełnię funkcję mediatora sądowego, jestem wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia w Krakowie i w Katowicach, prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. Moja droga rozwojowa zaprowadziła mnie do Źródła – do korzeni mojego Rodu i z tego Źródła czerpię Wiedzę i Mądrość Życiową.

Zadzwoń: 530 804 888

Napisz: mediatorbwalus@gmail.com

Mediator Bożena Walus

Mediator Sądowy i Pozasądowy Jastrzębie Zdrój wpisana na listę mediatorów Sądu Okręgowego. Doświadczenie m.in. w sporach prawa rodzinnego i cywilnego.

Mediator to osoba konieczna do załagodzenia sporów w sprawach z zakresu prawa cywilnego. Zawód ten jest zawodem nowszym w Polsce, aczkolwiek przyznać należy, że chwali się coraz większą atencją. Mediator ułatwia komunikację między stronami, pozwalając im wypracować rozwiązania satysfakcjonujące dla obu stron. Każdy mediator sądowy Mikołów powinien utrzymać neutralność. Mediatorem w toku spraw z dziedziny prawa cywilnego może być osoba, jaka wykazuje pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w 100% z praw publicznych. Wykazy wszystkich mediatorów zamieszczone są zawsze na stronach internetowych sądów a także osoby zainteresowane mają okazję się z nimi zaznajomić w budynkach sądów. Do sprawdzenia są też wyszczególnienia na portalach internetowych ośrodków mediacyjnych. W sprawach z zakresu prawa cywilnego koszty mediacji ponoszą w całości interesanci. W sprawach z zakresu prawa karnego oraz w sprawach osób małoletnich ceny mediacji pokrywa z kolei Skarb Państwa. Specyfika profesji mediatorów Osoba zatrudniona jako mediator Mikołów ma obowiązek wysłuchać racji obu stron sporu pojmowanego jako powód sprawy cywilnej. Nie bez znaczenia pozostaje to, by mediator dążył do wspólnego opracowania ugody. Ugoda, jaka jest zawarta w obecności mediatora ma taką samą moc prawną jak ugoda, jaka jest zawierana przed sądami. Mediator powinien pilnować rygorystycznie wytyczonych zasad w rozstrzyganiu sporów i nie powinien w najmniejszy nawet sposób angażować się w tok sprawy. Osoby, które chcą funkcjonować jako mediatorzy powinny mieć ukończoną szkołę wyższą. Najczęściej są to osoby, które skończyły prawo, aczkolwiek nie jest to wymóg. Najczęściej mediacje Mikołów przeprowadzają absolwenci po ukończonych studiach psychologicznych, czy socjologii. Ważne pozostaje to, aby każdy mediator posiadał stuprocentową zdolność do wykonywania czynności prawnych oraz korzystał z praw publicznych. Jeśli chodzi o cechy osobowości to u osób wykonujących zawód mediatora nie bez znaczenia są: opanowanie, obiektywizm, neutralność. Osoby te powinny wzorowo orientować się w zasadach komunikacji społecznej. Tym bardziej, że najczęściej mediacje dotykają kwestii z zakresu prawa rodzinnego. Są to mediacje rozwodowe, czy odnośnie sprawowanej prawnej dla dzieci. To sfera newralgiczna i właśnie z tego powodu mediator poza wykształceniem musi również wykazywać użyteczne w tej profesji cechy osobowościowe. Na terenie Polski zawód mediatora staje się o wiele bardziej znany, a więc sporo osób zdecydowanych jest na to, aby kształcić się dokładnie w takim obszarze. Mediacje traktowane są jako typ prowadzeni spraw uchodzący za w większej mierze dostępny niż pozostałe. Opis profesji mediatorów mocno wskazuje, że jest to dziedzina dla ekspertów o szczególnych umiejętnościach. Przez wzgląd na to, przed przyłączeniem do nabycia wykształcenia należy się zastanowić.

Inne obsługiwane lokalizacje:

Szybki kontakt: