Mediator Sądowy Tychy

MEDIACJA Sądowa i Pozasądowa

Profesjonalne mediacje w Twoim mieście

Strona główna » Lokalizacje » Mediator Sądowy Tychy
  • Same Korzyści
  • Szybkość
  • Poufność
  • Dobrowolność

Nazywam się Bożena Walus pełnię funkcję mediatora sądowego, jestem wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia w Krakowie i w Katowicach, prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. Moja droga rozwojowa zaprowadziła mnie do Źródła – do korzeni mojego Rodu i z tego Źródła czerpię Wiedzę i Mądrość Życiową.

Zadzwoń: 530 804 888

Napisz: mediatorbwalus@gmail.com

Mediator Bożena Walus

Mediator jako osoba najważniejsza do załagodzenia sporów w sprawach z zakresu prawa cywilnego

Mediator to osoba konieczna do załagodzenia kłótni w sprawach z zakresu prawa cywilnego. Zawód ten jest zawodem nowym w polskich warunkach, aczkolwiek przyznać trzeba, że cieszy się coraz większą atencją. Mediator usprawnia komunikację między stronami, pomagając im wypracować wyjście satysfakcjonujące dla dwóch osób. Każdy mediator sądowy Tychy musi utrzymać bezstronność. Mediatorem w sprawach z obszaru prawa cywilnego może być osoba, jaka ma całkowitą zdolność do czynności prawnych a także skorzysta całkowicie z praw publicznych. Wykazy wszystkich mediatorów publikowane są każdorazowo na stronach internetowych sądów oraz osoby zainteresowane mogą się z nimi zaznajomić w filiach sądów. Do sprawdzenia pozostają również wyszczególnienia na portalach ww ośrodków szkolących w mediacjach. W sprawach z zakresu prawa cywilnego koszty mediacji ponoszą w całości strony sporu. W sprawach z zakresu prawa karnego i w sprawach osób niepełnoletnich koszty mediacji ponosi natomiast Skarb Państwa. Charakterystyka zawodu mediatora Osoba zatrudniona jako mediator Tychy ma za zadanie słuchać racji dwóch stron konfliktu traktowanego jako przedmiot sprawy cywilnej. Nie bez znaczenia pozostaje to, by mediator podążał do wspólnego opracowania ugody. Ugoda, która jest zawarta w obecności mediatora posiada taką samą rangę prawną jak ugoda, która jest zawierana przed sądem. Mediator musi trzymać się ściśle wytyczonych procedur w rozwiązywaniu konfliktów i nie powinien w najmniejszy nawet sposób zaangażować się w sprawę. Osoby, jakie mają zamiar funkcjonować jako specjaliści z zakresu mediacji powinny mieć ukończoną szkołę wyższą.
Najczęściej są to osoby, jakie skończyły prawo, lecz nie jest to konieczność. Bardzo często mediacje Tychy przeprowadzają absolwenci po ukończonych studiach psychologicznych, bądź studiów socjologicznych. Nie bez znaczenia jest to, aby każdy mediator miał stuprocentową zdolność do wykonywania czynności prawnych oraz korzystał z praw publicznych. Jeśli chodzi o cechy osobowościowe to u osób wykonujących zawód mediatora pożądane pozostają: opanowanie, etyczność, neutralność. Osoby te muszą doskonale zorientować się w regułach komunikacji społecznej. Zwłaszcza, że najczęściej mediacje dotykają kwestii z obszaru prawa rodzinnego. Są to mediacje rozwodowe, czy apropo sprawowanej pieczy nad dziećmi. To sfera newralgiczna i właśnie dlatego mediator poza wykształceniem musi również wykazywać konieczne w takiej profesji cechy osobowościowe. W Polsce zawód mediatora staje się o wiele w większym stopniu znany, a więc sporo osób zdecydowanych jest na to, by kształcić się właśnie w tym zakresie. Mediacje pojmowane są jako typ poprowadzenia spraw uchodzący za bardziej dostępny aniżeli pozostałe. Charakterystyka zawodu mediatorów mocno wskazuje, że jest to dziedzina dla ekspertów o wyjątkowych predyspozycjach. Przez wzgląd na to, przed przystąpieniem do nabycia kwalifikacji należy to przemyśleć.

Inne obsługiwane lokalizacje:

Szybki kontakt: