Mediator Sądowy Zawiercie

MEDIACJA Sądowa i Pozasądowa

Profesjonalne mediacje w Twoim mieście

Strona główna » Lokalizacje » Mediator Sądowy Zawiercie
  • Same Korzyści
  • Szybkość
  • Poufność
  • Dobrowolność

Nazywam się Bożena Walus pełnię funkcję mediatora sądowego, jestem wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia w Krakowie i w Katowicach, prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. Moja droga rozwojowa zaprowadziła mnie do Źródła – do korzeni mojego Rodu i z tego Źródła czerpię Wiedzę i Mądrość Życiową.

Zadzwoń: 530 804 888

Napisz: mediatorbwalus@gmail.com

Mediator Bożena Walus

Mediator jako osoba konieczna do ustąpienia kłótni w sprawach cywilnych

Mediator to osoba niezbędna do ustąpienia sporów w sprawach z zakresu prawa cywilnego. Zawód ten jest zawodem nowym w polskich warunkach, lecz stwierdzić trzeba, że chwali się znacznie większą uwagą. Mediator ułatwia komunikowanie się między stronami, pomagając im opracować wyjście zadowalające dla obu stron. Każdy mediator sądowy Zawiercie powinien zachować neutralność. Mediatorem w toku spraw z zakresu prawa cywilnego może być osoba, jaka posiada pełną zdolność do czynności prawnych a także zrobi użytek w 100% z praw publicznych. Listy wszystkich mediatorów opublikowane są za każdym razem na stronach www sądów oraz osoby zainteresowane mogą się z nimi zapoznać w filiach sądów. Do wglądu są też wyszczególnienia na portalach internetowych ośrodków szkolących w mediacjach. W sprawach z zakresu prawa cywilnego opłaty mediacji ponoszą całościowo strony sporu. W sprawach karnych oraz w sprawach osób małoletnich ceny mediacji ponosi z kolei Skarb Państwa. Opis zawodu mediatora Osoba wykonująca obowiązki zawodowe jako mediator Zawiercie ma obowiązek słuchać argumentów dwóch stron sporu pojmowanego jako przedmiot sprawy cywilnej. Nie bez znaczenia pozostaje to, żeby mediator podążał do wspólnego opracowania ugody. Zgoda, która jest zawarta w towarzystwie mediatora ma taką samą rangę z zakresu prawa jak ugoda, która jest zawarta przed sądami. Mediator zobowiązany jest pilnować dokładnie wyznaczonych zasad w rozwiązywaniu konfliktów i nie powinien w minimalny nawet sposób angażować się w sprawę. Osoby, jakie chcą funkcjonować jako specjaliści z zakresu mediacji powinny mieć wykształcenie wyższe.


Z reguły są to osoby, jakie ukończyły prawo, aczkolwiek nie jest to wymagane. Najczęściej mediacje Zawiercie prowadzą absolwenci po ukończonych studiach psychologicznych, bądź socjologii. Ważne jest to, żeby każdy mediator miał stuprocentową zdolność do wykonywania czynności prawnych a także robił użytek z praw publicznych. Jeżeli chodzi o cechy charakteru to u osób wykonujących zawód mediatora pożądane pozostają: cierpliwość, etyczność, bezstronność. Osoby takie powinny bardzo dobrze orientować się w zasadach komunikacji interpersonalnej. Zwłaszcza, że najczęściej mediacje dotyczą kwestii z zakresu prawa rodzinnego. Są to mediacje rozwodowe, bądź apropo ustalenia pieczy nad dziećmi. To strefa subtelna i właśnie dlatego mediator poza wykształceniem musi też wykazywać przydatne w takiej branży cechy osobowości. W Polsce zawód mediatora staje się znacznie bardziej doceniany, a więc sporo osób zdecydowanych jest na to, żeby dokształcać się właśnie w tym zakresie. Mediacje pojmowane są jako typ poprowadzenia spraw uchodzący za w większym stopniu przystępny niż inne. Specyfika profesji mediatorów wyraźnie pokazuje, że jest to dziedzina dla specjalistów o szczególnych umiejętnościach. Dlatego, przed przystąpieniem do nabycia wykształcenia trzeba się zastanowić.

Inne obsługiwane lokalizacje:

Szybki kontakt: