Mediator Sądowy Tarnów

MEDIACJA Sądowa i Pozasądowa

Profesjonalne mediacje w Twoim mieście

Strona główna » Lokalizacje » Mediator Sądowy Tarnów
  • Same Korzyści
  • Szybkość
  • Poufność
  • Dobrowolność

Nazywam się Bożena Walus pełnię funkcję mediatora sądowego, jestem wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia w Krakowie i w Katowicach, prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. Moja droga rozwojowa zaprowadziła mnie do Źródła – do korzeni mojego Rodu i z tego Źródła czerpię Wiedzę i Mądrość Życiową.

Zadzwoń: 530 804 888

Napisz: mediatorbwalus@gmail.com

Mediator Bożena Walus

Mediator jako osoba konieczna do ustąpienia sporów w sprawach cywilnych

Mediator to osoba niezbędna do załagodzenia sporów w sprawach cywilnych. Zawód taki jest zawodem nowszym w polskich warunkach, natomiast przyznać trzeba, że chwali się coraz większą atencją. Mediator ułatwia komunikację pomiędzy stronami, pomagając im opracować wyjście satysfakcjonujące dla obu osób. Każdy mediator sądowy Tarnów powinien zachować bezstronność. Mediatorem w toku spraw z zasięgu prawa cywilnego może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta całkowicie z praw publicznych. Katalogi wszystkich mediatorów publikowane są zawsze na stronach online sądów a także osoby zainteresowane mogą się z nimi zapoznać w filiach sądów. Do wglądu są także wykazy na portalach ww ośrodków mediacyjnych. W sprawach z zakresu prawa cywilnego opłaty mediacji pokrywają całościowo interesanci. W sprawach z zakresu prawa karnego i w sprawach osób nieletnich ceny mediacji ponosi natomiast Skarb Państwa. Specyfika profesji mediatora Osoba pracująca jako mediator Tarnów ma za zadanie posłuchać argumentów obu stron konfliktu pojmowanego jako powód sprawy cywilnej. Nie bez znaczenia pozostaje to, aby mediator podążał do wzajemnego opracowania ugody. Zgoda, która jest zawierana w obecności mediatora posiada równoznaczną moc prawną jak ugoda, jaka jest zawierana przed sądami. Mediator powinien pilnować dokładnie wyznaczonych zasad w rozwiązywaniu konfliktów i nie może w najmniejszy nawet sposób angażować się w sprawę. Osoby, które chcą pracować jako mediatorzy powinny mieć wykształcenie wyższe.


Z reguły są to osoby, jakie skończyły prawo, aczkolwiek nie jest to konieczność. Bardzo często mediacje Tarnów przeprowadzają specjaliści psychologii, czy socjologii. Ważne jest to, aby każdy mediator posiadał stuprocentową zdolność do wykonywania czynności prawnych oraz korzystał z praw publicznych. Jeżeli chodzi o cechy osobowościowe to u osób wykonujących zawód mediatora nie bez znaczenia pozostają: cierpliwość, etyczność, bezstronność. Osoby te muszą bardzo dobrze orientować się w regułach komunikacji interpersonalnej. Szczególnie, że zwykle mediacje dotyczą kwestii z obszaru prawa rodzinnego. Są to mediacje dotyczące rozwodu, bądź odnośnie ustalenia pieczy nad dziećmi. To strefa subtelna i właśnie z tego względu mediator poza wykształceniem powinien też posiadać użyteczne w takiej branży przymioty osobowości. Na terenie Polski zawód mediatora staje się znacznie bardziej znany, a więc wiele osób decyduje się na to, żeby dokształcać się właśnie w tym zakresie. Mediacje traktowane są jako typ poprowadzenia spraw traktowany jako w większym stopniu dostępny aniżeli pozostałe. Specyfika profesji mediatorów mocno pokazuje, że jest to dziedzina dla specjalistów o wyjątkowych umiejętnościach. Przez wzgląd na to, przed przystąpieniem do nabycia wykształcenia trzeba to przemyśleć.

Inne obsługiwane lokalizacje:

Szybki kontakt: