Mediator Sądowy Zabrze

MEDIACJA Sądowa i Pozasądowa

Profesjonalne mediacje w Twoim mieście

Strona główna » Lokalizacje » Mediator Sądowy Zabrze
  • Same Korzyści
  • Szybkość
  • Poufność
  • Dobrowolność

Nazywam się Bożena Walus pełnię funkcję mediatora sądowego, jestem wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia w Krakowie i w Katowicach, prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. Moja droga rozwojowa zaprowadziła mnie do Źródła – do korzeni mojego Rodu i z tego Źródła czerpię Wiedzę i Mądrość Życiową.

Zadzwoń: 530 804 888

Napisz: mediatorbwalus@gmail.com

Mediator Bożena Walus

Mediator to osoba najważniejsza do załagodzenia kłótni w sprawach cywilnych. Zawód ten jest zawodem nowszym w Polsce, lecz stwierdzić trzeba, że chwali się coraz większą atencją. Mediator ułatwia komunikowanie się pomiędzy stronami, pomagając im wypracować rozwiązania satysfakcjonujące dla obu stron. Każdy mediator sądowy Zabrze zobowiązany jest zachować bezstronność. Mediatorem w sprawach z dziedziny prawa cywilnego ma szansę być osoba, jaka posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz zrobi użytek w 100% z praw publicznych. Wykazy wszystkich mediatorów publikowane są każdorazowo na stronach internetowych sądów oraz osoby zainteresowane mają okazję się z nimi zaznajomić w budynkach sądów. Do sprawdzenia są również wykazy na portalach ww ośrodków szkolących w mediacjach. W sprawach cywilnych koszty mediacji pokrywają całościowo strony sporu. W sprawach z zakresu prawa karnego oraz w sprawach osób niepełnoletnich koszty mediacji pokrywa z kolei Skarb Państwa.

 
Osoba pracująca jako mediator Zabrze ma za zadanie słuchać argumentów obu stron sporu pojmowanego jako przedmiot sprawy cywilnej. Istotne pozostaje to, żeby mediator dążył do wspólnego opracowania ugody. Ugoda, jaka jest zawierana w obecności mediatora wykazuje taką samą rangę prawną jak ugoda, jaka jest zawierana przed sądami. Mediator powinien pilnować rygorystycznie wyznaczonych procedur w rozwiązywaniu sporów i nie może w najmniejszy nawet sposób angażować się w sprawę. Osoby, które mają zamiar pracować jako specjaliści z zakresu mediacji muszą mieć wykształcenie wyższe. Z reguły są to osoby, które ukończyły prawo, aczkolwiek nie jest to konieczność. Bardzo często mediacje Zabrze prowadzą absolwenci po ukończonych studiach psychologicznych, czy socjologii. Nie bez znaczenia pozostaje to, by każdy mediator posiadał pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych oraz korzystał z praw publicznych. Jeśli chodzi o cechy osobowościowe to u osób wykonujących zawód mediatora nie bez znaczenia są: zrównoważenie, brak uprzedzeń, bezstronność. Osoby takie muszą bardzo dobrze zorientować się w regułach komunikacji interpersonalnej. Zwłaszcza, że najczęściej mediacje dotykają kwestii z obszaru prawa rodzinnego. Są to mediacje rozwodowe, czy odnośnie sprawowanej prawnej dla dzieci. To sfera newralgiczna i właśnie dlatego mediator poza wykształceniem powinien też posiadać użyteczne w takiej branży cechy osobowościowe. W Polsce zawód mediatora staje się o wiele w większym stopniu doceniany, a więc sporo osób zdecydowanych jest na to, żeby kształcić się właśnie w takim zakresie. Mediacje pojmowane są jako model prowadzeni spraw traktowany jako w większym stopniu dostępny niż pozostałe. Opis profesji mediatora mocno pokazuje, że jest to dziedzina dla ekspertów o szczególnych umiejętnościach. Dlatego, przed przyłączeniem do nabycia kwalifikacji trzeba się zastanowić.

Inne obsługiwane lokalizacje:

Szybki kontakt: