Mediator Sądowy Rybnik

MEDIACJA Sądowa i Pozasądowa

Profesjonalne mediacje w Twoim mieście

Strona główna » Lokalizacje » Mediator Sądowy Rybnik
  • Same Korzyści
  • Szybkość
  • Poufność
  • Dobrowolność

Nazywam się Bożena Walus pełnię funkcję mediatora sądowego, jestem wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia w Krakowie i w Katowicach, prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. Moja droga rozwojowa zaprowadziła mnie do Źródła – do korzeni mojego Rodu i z tego Źródła czerpię Wiedzę i Mądrość Życiową.

Zadzwoń: 530 804 888

Napisz: mediatorbwalus@gmail.com

Mediator Bożena Walus

Mediator to osoba konieczna do załagodzenia sporów w sprawach z zakresu prawa cywilnego. Zawód taki jest zawodem nowym w polskich warunkach, lecz stwierdzić trzeba, że cieszy się coraz większą atencją. Mediator ułatwia komunikowanie się pomiędzy stronami, pomagając im wypracować rozwiązania satysfakcjonujące dla obu stron. Każdy mediator sądowy Rybnik zobowiązany jest utrzymać neutralność. Mediatorem w sprawach z zasięgu prawa cywilnego ma szansę być osoba, jaka wykazuje całkowitą zdolność do czynności prawnych oraz skorzysta maksymalnie z praw publicznych. Katalogi wszystkich mediatorów zamieszczone są każdorazowo na stronach online sądów oraz osoby zainteresowane mają szansę się z nimi zapoznać w filiach sądów. Do sprawdzenia pozostają też listy na stronach internetowych ośrodków mediacyjnych. W sprawach z zakresu prawa cywilnego opłaty mediacji pokrywają całościowo interesanci. W sprawach z zakresu prawa karnego oraz w sprawach osób nieletnich ceny mediacji ponosi natomiast Skarb Państwa.
Osoba wykonująca obowiązki zawodowe jako mediator Rybnik ma obowiązek wysłuchać argumentów obu stron konfliktu pojmowanego jako powód sprawy cywilnej. Istotne jest to, żeby mediator podążał do wspólnego wypracowania ugody. Zgoda, jaka jest zawarta w towarzystwie mediatora posiada równoznaczną moc z zakresu prawa jak ugoda, jaka jest zawarta przed sądem. Mediator musi trzymać się dokładnie wytyczonych zasad w rozwiązywaniu konfliktów i nie powinien w minimalny nawet sposób zaangażować się w sprawę. Osoby, jakie planują pracować jako mediatorzy muszą mieć ukończoną szkołę wyższą. Z reguły są to osoby, jakie ukończyły prawo, aczkolwiek nie jest to konieczność. Najczęściej mediacje Rybnik prowadzą specjaliści psychologii, bądź studiów socjologicznych. Ważne jest to, żeby każdy mediator posiadał stuprocentową zdolność do wykonywania czynności prawnych oraz korzystał z praw publicznych. Jeżeli chodzi o cechy osobowościowe to u mediatorów nie bez znaczenia pozostają: opanowanie, obiektywizm, neutralność. Osoby takie powinny bardzo dobrze orientować się w regułach komunikacji społecznej. Szczególnie, że zwykle mediacje dotyczą przypadków z zakresu prawa rodzinnego. Są to mediacje dotyczące rozwodu, bądź odnośnie ustalenia prawnej nad dziećmi. To sfera delikatna i dokłdnie z tego powodu mediator poza wykształceniem powinien również posiadać użyteczne w takiej branży przymioty osobowościowe. Na terenie Polski zawód mediatora jest coraz bardziej znany, a więc wiele osób zdecydowanych jest na to, żeby kształcić się właśnie w takim obszarze. Mediacje traktowane są jako typ prowadzeni spraw uchodzący za w większym stopniu dostępny aniżeli inne. Charakterystyka zawodu mediatorów wyraźnie wskazuje, że jest to praca dla ekspertów o wyjątkowych umiejętnościach. Dlatego, przed przystąpieniem do nabycia kwalifikacji należy to przemyśleć.

Inne obsługiwane lokalizacje:

Szybki kontakt: