Mediator Sądowy Gliwice

MEDIACJA Sądowa i Pozasądowa

Profesjonalne mediacje w Twoim mieście

Strona główna » Lokalizacje » Mediator Sądowy Gliwice
  • Same Korzyści
  • Szybkość
  • Poufność
  • Dobrowolność

Nazywam się Bożena Walus pełnię funkcję mediatora sądowego, jestem wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia w Krakowie i w Katowicach, prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. Moja droga rozwojowa zaprowadziła mnie do Źródła – do korzeni mojego Rodu i z tego Źródła czerpię Wiedzę i Mądrość Życiową.

Zadzwoń: 530 804 888

Napisz: mediatorbwalus@gmail.com

Mediator Bożena Walus

Mediator to osoba niezbędna do załagodzenia sporów w sprawach z zakresu prawa cywilnego. Zawód taki jest zawodem nowszym w Polsce, aczkolwiek przyznać należy, że cieszy się o wiele większą uwagą. Mediator ułatwia komunikację pomiędzy stronami, pozwalając im opracować rozwiązania satysfakcjonujące dla obu stron. Każdy mediator sądowy Gliwice zobowiązany jest utrzymać bezstronność. Mediatorem w sprawach z obszaru prawa cywilnego ma szansę być osoba, jaka ma całkowitą zdolność do czynności prawnych a także skorzysta całkowicie z praw publicznych. Wykazy wszystkich mediatorów opublikowane są za każdym razem na stronach internetowych sądów a także osoby zainteresowane mogą się z nimi zapoznać w filiach sądów. Do wglądu pozostają też wyszczególnienia na portalach ww ośrodków mediacyjnych. W sprawach z zakresu prawa cywilnego koszty mediacji ponoszą w całości interesanci. W sprawach z zakresu prawa karnego a także w sprawach osób nieletnich koszty mediacji ponosi z kolei Skarb Państwa.
Osoba wykonująca obowiązki zawodowe jako mediator Gliwice ma obowiązek posłuchać argumentów obu stron konfliktu traktowanego jako powód sprawy cywilnej. Ważne pozostaje to, by mediator podążał do wzajemnego wypracowania ugody. Zgoda, jaka jest zawierana w obecności mediatora wykazuje taką samą rangę z zakresu prawa jak ugoda, jaka jest zawierana przed sądem. Mediator powinien trzymać się rygorystycznie wyznaczonych ustaleń w rozwiązywaniu sporów i nie może w minimalny nawet sposób angażować się w sprawę. Osoby, które mają zamiar pracować jako mediatorzy muszą mieć wykształcenie wyższe. Z reguły są to osoby, które skończyły prawo, lecz nie jest to konieczność. Bardzo często mediacje Gliwice prowadzą absolwenci po ukończonych studiach psychologicznych, bądź socjologii. Ważne pozostaje to, aby każdy mediator miał stuprocentową zdolność do wykonywania czynności prawnych a także robił użytek z praw publicznych. Jeżeli chodzi o cechy osobowościowe to u mediatorów pożądane pozostają: zrównoważenie, obiektywizm, bezstronność. Osoby te powinny doskonale zorientować się w regułach komunikacji interpersonalnej. Szczególnie, że najczęściej mediacje dotyczą przypadków z obszaru prawa rodzinnego. Są to mediacje dotyczące rozwodu, bądź a propo sprawowanej pieczy dla dzieci. To dziedzina delikatna i dokłdnie dlatego mediator poza wykształceniem musi też posiadać użyteczne w takiej profesji przymioty osobowości. Na terenie Polski zawód mediatora staje się znacznie w większym stopniu doceniany, a więc sporo osób zdecydowanych jest na to, by dokształcać się dokładnie w takim zakresie. Mediacje pojmowane są jako typ poprowadzenia spraw traktowany jako w większej mierze przystępny aniżeli inne. Opis zawodu mediatora mocno wskazuje, że jest to praca dla specjalistów o wyjątkowych umiejętnościach. Przez wzgląd na to, przed przyłączeniem do nabycia wykształcenia trzeba to przemyśleć.

Inne obsługiwane lokalizacje:

Szybki kontakt: