Mediator Sądowy Nowy Sącz

MEDIACJA Sądowa i Pozasądowa

Profesjonalne mediacje w Twoim mieście

Strona główna » Lokalizacje » Mediator Sądowy Nowy Sącz
  • Same Korzyści
  • Szybkość
  • Poufność
  • Dobrowolność

Nazywam się Bożena Walus pełnię funkcję mediatora sądowego, jestem wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia w Krakowie i w Katowicach, prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. Moja droga rozwojowa zaprowadziła mnie do Źródła – do korzeni mojego Rodu i z tego Źródła czerpię Wiedzę i Mądrość Życiową.

Zadzwoń: 530 804 888

Napisz: mediatorbwalus@gmail.com

Mediator Bożena Walus

Mediator jako osoba najważniejsza do ustąpienia sporów w sprawach z zakresu prawa cywilnego

Mediator to osoba konieczna do ustąpienia sporów w sprawach z zakresu prawa cywilnego. Zawód ten jest zawodem nowszym w polskich warunkach, aczkolwiek stwierdzić należy, że chwali się coraz większą atencją. Mediator usprawnia komunikację między stronami, pozwalając im opracować wyjście zadowalające dla obu stron. Każdy mediator sądowy Nowy Sącz zobowiązany jest utrzymać bezstronność. Mediatorem w toku spraw z dziedziny prawa cywilnego ma szansę być osoba, jaka ma pełną zdolność do czynności prawnych i skorzysta w 100% z praw publicznych. Listy wszystkich mediatorów publikowane są każdorazowo na stronach www sądów oraz osoby zainteresowane mogą się z nimi zaznajomić w siedzibach sądów. Do sprawdzenia są również wyszczególnienia na stronach ww ośrodków mediacyjnych. W sprawach z zakresu prawa cywilnego opłaty mediacji pokrywają w całości interesanci. W sprawach karnych oraz w sprawach osób małoletnich ceny mediacji ponosi natomiast Skarb Państwa. Opis profesji mediatora Osoba wykonująca obowiązki zawodowe jako mediator Nowy Sącz ma za zadanie wysłuchać racji obu stron sporu pojmowanego jako przedmiot sprawy cywilnej. Istotne jest to, żeby mediator podążał do wzajemnego opracowania zgody. Zgoda, jaka jest zawierana w towarzystwie mediatora ma taką samą rangę prawną jak ugoda, która jest zawierana przed sądem. Mediator powinien pilnować ściśle wyznaczonych ustaleń w rozstrzyganiu konfliktów i nie powinien w najmniejszy nawet sposób zaangażować się w sprawę. Osoby, które mają zamiar funkcjonować jako mediatorzy powinny mieć wykształcenie wyższe.


Najczęściej są to osoby, które skończyły prawo, aczkolwiek nie jest to konieczność. Najczęściej mediacje Nowy Sącz przeprowadzają absolwenci psychologii, bądź studiów socjologicznych. Nie bez znaczenia jest to, żeby każdy mediator miał pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych oraz korzystał z praw publicznych. O ile chodzi o cechy osobowościowe to u osób wykonujących zawód mediatora nie bez znaczenia są: cierpliwość, obiektywizm, bezstronność. Osoby takie powinny bardzo dobrze zorientować się w zasadach komunikacji interpersonalnej. Tym bardziej, że najczęściej mediacje dotyczą kwestii z zakresu prawa rodzinnego. Są to mediacje dotyczące rozwodu, czy apropo sprawowanej opieki dla dzieci. To dziedzina delikatna i właśnie z tego powodu mediator poza wykształceniem musi też posiadać konieczne w tej branży cechy osobowości. W Polsce zawód mediatora jest coraz bardziej popularny, dlatego wiele osób decyduje się na to, żeby dokształcać się właśnie w takim obszarze. Mediacje pojmowane są jako typ prowadzeni spraw traktowany jako w większym stopniu przystępny niż inne. Opis profesji mediatora mocno pokazuje, że jest to dziedzina dla ekspertów o szczególnych umiejętnościach. Dlatego, przed przyłączeniem do nabycia kwalifikacji należy się zastanowić.

Inne obsługiwane lokalizacje:

Szybki kontakt: