Mediator Sądowy Brzesko

MEDIACJA Sądowa i Pozasądowa

Profesjonalne mediacje w Twoim mieście

Strona główna » Lokalizacje » Mediator Sądowy Brzesko
  • Same Korzyści
  • Szybkość
  • Poufność
  • Dobrowolność

Nazywam się Bożena Walus pełnię funkcję mediatora sądowego, jestem wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia w Krakowie i w Katowicach, prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. Moja droga rozwojowa zaprowadziła mnie do Źródła – do korzeni mojego Rodu i z tego Źródła czerpię Wiedzę i Mądrość Życiową.

Zadzwoń: 530 804 888

Napisz: mediatorbwalus@gmail.com

Mediator Bożena Walus

Mediator jako osoba konieczna do ustąpienia kłótni w sprawach z zakresu prawa cywilnego

Mediator to osoba konieczna do ustąpienia kłótni w sprawach z zakresu prawa cywilnego. Zawód ten jest zawodem nowym w Polsce, aczkolwiek stwierdzić trzeba, że cieszy się coraz większą uwagą. Mediator usprawnia komunikowanie się między stronami, pomagając im opracować rozwiązanie satysfakcjonujące dla dwóch osób. Każdy mediator sądowy Brzesko musi zachować bezstronność. Mediatorem w sprawach z zakresu prawa cywilnego ma szansę być osoba, jaka ma całkowitą zdolność do czynności prawnych a także skorzysta w 100% z praw publicznych. Listy wszystkich mediatorów publikowane są za każdym razem na witrynach internetowych sądów a także osoby zainteresowane mają okazję się z nimi zaznajomić w filiach sądów. Do sprawdzenia pozostają też listy na stronach ww ośrodków mediacyjnych. W sprawach z zakresu prawa cywilnego koszty mediacji ponoszą w całości interesanci. W sprawach karnych i w sprawach osób nieletnich ceny mediacji pokrywa natomiast Skarb Państwa. Charakterystyka zawodu mediatorów Osoba pracująca jako mediator Brzesko ma za zadanie posłuchać argumentów dwóch stron konfliktu pojmowanego jako powód sprawy cywilnej. Istotne pozostaje to, aby mediator podążał do wzajemnego opracowania zgody. Ugoda, jaka jest zawierana w towarzystwie mediatora wykazuje równoznaczną rangę prawną jak ugoda, jaka jest zawarta przed sądami. Mediator powinien trzymać się dokładnie wyznaczonych ustaleń w rozwiązywaniu sporów i nie powinien w minimalny nawet sposób angażować się w sprawę. Osoby, które mają zamiar funkcjonować jako mediatorzy muszą mieć ukończoną szkołę wyższą.


Z reguły są to osoby, które skończyły prawo, aczkolwiek nie jest to konieczność. Bardzo często mediacje Brzesko przeprowadzają magistrzy psychologii, czy studiów socjologicznych. Ważne pozostaje to, żeby każdy mediator miał całkowitą zdolność do wykonywania czynności prawnych oraz korzystał z praw publicznych. O ile chodzi o cechy charakteru to u mediatorów nie bez znaczenia pozostają: opanowanie, brak uprzedzeń, bezstronność. Osoby te muszą wzorowo zorientować się w regułach komunikacji interpersonalnej. Tym bardziej, że najczęściej mediacje dotyczą kwestii z zakresu prawa rodzinnego. Są to mediacje dotyczące rozwodu, czy odnośnie ustalenia opieki nad dziećmi. To strefa subtelna i właśnie dlatego mediator poza wykształceniem powinien też posiadać konieczne w tej profesji przymioty osobowości. W Polsce zawód mediatora jest o wiele w większym stopniu popularny, a więc wiele osób zdecydowanych jest na to, by dokształcać się dokładnie w takim obszarze. Mediacje traktowane są jako typ prowadzeni spraw traktowany jako bardziej dostępny aniżeli pozostałe. Specyfika zawodu mediatora mocno wskazuje, że jest to dziedzina dla ekspertów o wyjątkowych predyspozycjach. Dlatego, przed przyłączeniem do nabycia kwalifikacji trzeba się zastanowić.

Inne obsługiwane lokalizacje:

Szybki kontakt: