Mediator Sądowy Racibórz

MEDIACJA Sądowa i Pozasądowa

Profesjonalne mediacje w Twoim mieście

Strona główna » Lokalizacje » Mediator Sądowy Racibórz
  • Same Korzyści
  • Szybkość
  • Poufność
  • Dobrowolność

Nazywam się Bożena Walus pełnię funkcję mediatora sądowego, jestem wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia w Krakowie i w Katowicach, prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. Moja droga rozwojowa zaprowadziła mnie do Źródła – do korzeni mojego Rodu i z tego Źródła czerpię Wiedzę i Mądrość Życiową.

Zadzwoń: 530 804 888

Napisz: mediatorbwalus@gmail.com

Mediator Bożena Walus

Mediator jako osoba najważniejsza do ustąpienia sporów w sprawach z zakresu prawa cywilnego

Mediator to osoba niezbędna do załagodzenia sporów w sprawach z zakresu prawa cywilnego. Zawód ten jest zawodem nowszym w polskich warunkach, natomiast przyznać trzeba, że cieszy się coraz większą atencją. Mediator usprawnia komunikację pomiędzy stronami, pomagając im wypracowywać rozwiązanie satysfakcjonujące dla dwóch stron. Każdy mediator sądowy Racibórz musi utrzymać bezstronność. Mediatorem w sprawach z dziedziny prawa cywilnego ma szansę być osoba, jaka ma pełną zdolność do czynności prawnych i skorzysta w 100% z praw publicznych. Katalogi wszystkich mediatorów opublikowane są zawsze na stronach www sądów oraz osoby zainteresowane mają okazję się z nimi zapoznać w siedzibach sądów. Do wglądu są także listy na stronach internetowych ośrodków mediacyjnych. W sprawach z zakresu prawa cywilnego koszty mediacji ponoszą w całości strony sporu. W sprawach karnych oraz w sprawach osób nieletnich ceny mediacji ponosi natomiast Skarb Państwa. Charakterystyka profesji mediatorów Osoba zatrudniona jako mediator Racibórz ma za zadanie wysłuchać racji obu stron sporu traktowanego jako powód sprawy cywilnej. Istotne jest to, aby mediator dążył do wspólnego opracowania zgody. Ugoda, która jest zawarta w obecności mediatora posiada taką samą moc prawną jak ugoda, która jest zawierana przed sądami. Mediator musi trzymać się rygorystycznie wytyczonych zasad w rozstrzyganiu konfliktów i nie powinien w minimalny nawet sposób zaangażować się w sprawę. Osoby, które chcą funkcjonować jako specjaliści z zakresu mediacji muszą mieć wykształcenie wyższe. Z reguły są to osoby, które skończyły prawo, natomiast nie jest to wymóg. Bardzo często mediacje Racibórz przeprowadzają absolwenci psychologii, czy socjologii. Ważne jest to, żeby każdy mediator miał stuprocentową zdolność do wykonywania czynności prawnych a także korzystał z praw publicznych. Jeśli chodzi o cechy osobowościowe to u mediatorów pożądane są: zrównoważenie, brak uprzedzeń, neutralność. Osoby takie powinny bardzo dobrze zorientować się w regułach komunikacji interpersonalnej. Szczególnie, że najczęściej mediacje dotykają kwestii z zakresu prawa rodzinnego. Są to mediacje dotyczące rozwodu, czy odnośnie ustalenia prawnej dla dzieci. To strefa delikatna i właśnie dlatego mediator poza wykształceniem powinien również wykazywać konieczne w takiej profesji cechy osobowości. W Polsce zawód mediatora jest znacznie bardziej popularny, a więc wiele osób decyduje się na to, by dokształcać się właśnie w tym zakresie. Mediacje pojmowane są jako wzorzec prowadzeni spraw uchodzący za w większym stopniu przystępny niż pozostałe. Specyfika profesji mediatorów wyraźnie wskazuje, że jest to dziedzina dla ekspertów o wyjątkowych predyspozycjach. Dlatego, przed przyłączeniem do nabycia kwalifikacji trzeba się zastanowić.

Inne obsługiwane lokalizacje:

Szybki kontakt: