Mediator Sądowy Dąbrowa Górnicza

MEDIACJA Sądowa i Pozasądowa

Profesjonalne mediacje w Twoim mieście

Strona główna » Lokalizacje » Mediator Sądowy Dąbrowa Górnicza
  • Same Korzyści
  • Szybkość
  • Poufność
  • Dobrowolność

Nazywam się Bożena Walus pełnię funkcję mediatora sądowego, jestem wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia w Krakowie i w Katowicach, prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. Moja droga rozwojowa zaprowadziła mnie do Źródła – do korzeni mojego Rodu i z tego Źródła czerpię Wiedzę i Mądrość Życiową.

Zadzwoń: 530 804 888

Napisz: mediatorbwalus@gmail.com

Mediator Bożena Walus

Mediator to osoba niezbędna do załagodzenia kłótni w sprawach cywilnych. Zawód taki jest zawodem nowym w polskich warunkach, aczkolwiek przyznać trzeba, że cieszy się o wiele większą uwagą. Mediator ułatwia komunikację między stronami, pomagając im opracować rozwiązanie satysfakcjonujące dla dwóch osób. Każdy mediator sądowy Dąbrowa Górnicza zobowiązany jest utrzymać bezstronność. Mediatorem w toku spraw z dziedziny prawa cywilnego może być osoba, jaka ma pełną zdolność do czynności prawnych a także korzysta w pełni z praw publicznych. Katalogi wszystkich mediatorów zamieszczone są za każdym razem na stronach online sądów oraz osoby zainteresowane mają okazję się z nimi zaznajomić w siedzibach sądów. Do sprawdzenia są również wyszczególnienia na portalach ww ośrodków mediacyjnych. W sprawach cywilnych koszty mediacji pokrywają w całości strony sporu. W sprawach z zakresu prawa karnego a także w sprawach osób niepełnoletnich ceny mediacji pokrywa natomiast Skarb Państwa.
Osoba wykonująca obowiązki zawodowe jako mediator Dąbrowa Górnicza ma obowiązek wysłuchać argumentów dwóch stron konfliktu traktowanego jako powód sprawy cywilnej. Nie bez znaczenia pozostaje to, żeby mediator dążył do wzajemnego opracowania ugody. Ugoda, jaka jest zawarta w obecności mediatora wykazuje równoznaczną rangę z zakresu prawa jak ugoda, jaka jest zawarta przed sądami. Mediator musi pilnować ściśle wyznaczonych zasad w rozstrzyganiu sporów i nie powinien w najmniejszy nawet sposób angażować się w tok sprawy. Osoby, jakie chcą pracować jako mediatorzy powinny mieć ukończoną szkołę wyższą. Z reguły są to osoby, jakie ukończyły prawo, lecz nie jest to konieczność. Najczęściej mediacje Dąbrowa Górnicza przeprowadzają magistrzy po ukończonych studiach psychologicznych, bądź socjologii. Ważne pozostaje to, żeby każdy mediator posiadał całkowitą zdolność do wykonywania czynności prawnych oraz robił użytek z praw publicznych. Jeśli chodzi o cechy charakteru to u osób wykonujących zawód mediatora pożądane są: opanowanie, obiektywizm, bezstronność. Osoby takie muszą doskonale zorientować się w regułach komunikacji interpersonalnej. Zwłaszcza, że najczęściej mediacje dotyczą kwestii z obszaru prawa rodzinnego. Są to mediacje dotyczące rozwodu, bądź odnośnie ustalenia opieki dla dzieci. To dziedzina newralgiczna i właśnie z tego względu mediator poza wykształceniem musi też posiadać użyteczne w tej branży przymioty osobowościowe. W Polsce zawód mediatora staje się znacznie w większym stopniu znany, a więc wiele osób zdecydowanych jest na to, żeby dokształcać się właśnie w takim zakresie. Mediacje pojmowane są jako wzorzec prowadzeni spraw uchodzący za w większej mierze przystępny aniżeli pozostałe. Opis zawodu mediatora wyraźnie pokazuje, że jest to dziedzina dla specjalistów o wyjątkowych umiejętnościach. Przez wzgląd na to, przed przystąpieniem do nabycia kwalifikacji należy się zastanowić.

Inne obsługiwane lokalizacje:

Szybki kontakt: