Mediator Sądowy Chorzów

MEDIACJA Sądowa i Pozasądowa

Profesjonalne mediacje w Twoim mieście

Strona główna » Lokalizacje » Mediator Sądowy Chorzów
  • Same Korzyści
  • Szybkość
  • Poufność
  • Dobrowolność

Nazywam się Bożena Walus pełnię funkcję mediatora sądowego, jestem wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia w Krakowie i w Katowicach, prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. Moja droga rozwojowa zaprowadziła mnie do Źródła – do korzeni mojego Rodu i z tego Źródła czerpię Wiedzę i Mądrość Życiową.

Zadzwoń: 530 804 888

Napisz: mediatorbwalus@gmail.com

Mediator Bożena Walus

Mediator to osoba konieczna do załagodzenia kłótni w sprawach z zakresu prawa cywilnego. Zawód ten jest zawodem nowym w polskich warunkach, natomiast przyznać trzeba, że cieszy się coraz większą uwagą. Mediator ułatwia komunikację między stronami, pomagając im wypracowywać wyjście satysfakcjonujące dla dwóch stron. Każdy mediator sądowy Chorzów zobowiązany jest zachować neutralność. Mediatorem w toku spraw z zakresu prawa cywilnego może być osoba, jaka wykazuje pełną zdolność do czynności prawnych i zrobi użytek w pełni z praw publicznych. Listy wszystkich mediatorów opublikowane są każdorazowo na stronach internetowych sądów oraz osoby zainteresowane mają okazję się z nimi zaznajomić w filiach sądów. Do sprawdzenia są również wyszczególnienia na portalach internetowych ośrodków mediacyjnych. W sprawach z zakresu prawa cywilnego koszty mediacji ponoszą w całości interesanci. W sprawach karnych i w sprawach osób małoletnich koszty mediacji pokrywa natomiast Skarb Państwa.
Osoba wykonująca obowiązki zawodowe jako mediator Chorzów ma za zadanie wysłuchać argumentów dwóch stron konfliktu pojmowanego jako przedmiot sprawy cywilnej. Ważne jest to, żeby mediator dążył do wspólnego opracowania ugody. Zgoda, jaka jest zawierana w towarzystwie mediatora ma taką samą rangę z zakresu prawa jak ugoda, jaka jest zawierana przed sądem. Mediator musi pilnować dokładnie wytyczonych procedur w rozwiązywaniu konfliktów i nie może w minimalny nawet sposób zaangażować się w sprawę. Osoby, które mają zamiar funkcjonować jako mediatorzy powinny mieć wykształcenie wyższe. Najczęściej są to osoby, które skończyły prawo, lecz nie jest to wymóg. Najczęściej mediacje Chorzów prowadzą magistrzy po ukończonych studiach psychologicznych, czy socjologii. Nie bez znaczenia jest to, żeby każdy mediator miał stuprocentową zdolność do wykonywania czynności prawnych oraz korzystał z praw publicznych. O ile chodzi o cechy osobowości to u mediatorów nie bez znaczenia są: zrównoważenie, brak uprzedzeń, neutralność. Osoby te powinny bardzo dobrze orientować się w zasadach komunikacji społecznej. Zwłaszcza, że najczęściej mediacje dotykają przypadków z zakresu prawa rodzinnego. Są to mediacje dotyczące rozwodu, czy a propo ustalenia prawnej dla dzieci. To sfera subtelna i dokłdnie dlatego mediator poza wykształceniem powinien również wykazywać użyteczne w tej branży przymioty osobowości. Na terenie Polski zawód mediatora staje się coraz w większym stopniu popularny, dlatego sporo osób zdecydowanych jest na to, żeby kształcić się właśnie w tym zakresie. Mediacje traktowane są jako typ prowadzeni spraw traktowany jako w większym stopniu dostępny niż inne. Opis zawodu mediatorów wyraźnie pokazuje, że jest to dziedzina dla ekspertów o szczególnych umiejętnościach. Przez wzgląd na to, przed przyłączeniem do nabycia kwalifikacji należy się zastanowić.

Inne obsługiwane lokalizacje:

Szybki kontakt: