Mediator Sądowy Bytom

MEDIACJA Sądowa i Pozasądowa

Profesjonalne mediacje w Twoim mieście

Strona główna » Lokalizacje » Mediator Sądowy Bytom
  • Same Korzyści
  • Szybkość
  • Poufność
  • Dobrowolność

Nazywam się Bożena Walus pełnię funkcję mediatora sądowego, jestem wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia w Krakowie i w Katowicach, prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. Moja droga rozwojowa zaprowadziła mnie do Źródła – do korzeni mojego Rodu i z tego Źródła czerpię Wiedzę i Mądrość Życiową.

Zadzwoń: 530 804 888

Napisz: mediatorbwalus@gmail.com

Mediator Bożena Walus

Mediator to osoba konieczna do załagodzenia sporów w sprawach cywilnych. Zawód ten jest zawodem nowym w polskich warunkach, aczkolwiek stwierdzić trzeba, że chwali się coraz większą atencją. Mediator ułatwia komunikację pomiędzy stronami, pozwalając im wypracowywać wyjście zadowalające dla dwóch stron. Każdy mediator sądowy Bytom zobowiązany jest zachować bezstronność. Mediatorem w toku spraw z obszaru prawa cywilnego ma szansę być osoba, jaka wykazuje całkowitą zdolność do czynności prawnych oraz zrobi użytek całkowicie z praw publicznych. Katalogi wszystkich mediatorów opublikowane są za każdym razem na witrynach internetowych sądów oraz osoby zainteresowane mają szansę się z nimi zapoznać w budynkach sądów. Do wglądu są też listy na stronach internetowych ośrodków szkolących w mediacjach. W sprawach cywilnych koszty mediacji pokrywają w całości interesanci. W sprawach z zakresu prawa karnego oraz w sprawach osób niepełnoletnich ceny mediacji pokrywa z kolei Skarb Państwa.
Osoba zatrudniona jako mediator Bytom ma za zadanie słuchać argumentów dwóch stron sporu traktowanego jako przedmiot sprawy cywilnej. Ważne jest to, by mediator podążał do wspólnego opracowania ugody. Zgoda, jaka jest zawarta w towarzystwie mediatora posiada równoznaczną moc prawną jak ugoda, jaka jest zawarta przed sądem. Mediator powinien pilnować rygorystycznie wytyczonych ustaleń w rozstrzyganiu konfliktów i nie może w minimalny nawet sposób zaangażować się w sprawę. Osoby, które mają zamiar pracować jako mediatorzy powinny mieć wykształcenie wyższe. Zwykle są to osoby, które skończyły prawo, aczkolwiek nie jest to wymóg. Najczęściej mediacje Bytom prowadzą specjaliści po ukończonych studiach psychologicznych, czy socjologii. Ważne jest to, aby każdy mediator miał stuprocentową zdolność do wykonywania czynności prawnych oraz robił użytek z praw publicznych. Jeśli chodzi o cechy charakteru to u mediatorów pożądane są: cierpliwość, brak uprzedzeń, bezstronność. Osoby takie powinny bardzo dobrze orientować się w regułach komunikacji społecznej. Tym bardziej, że zwykle mediacje dotykają przypadków z zakresu prawa rodzinnego. Są to mediacje dotyczące rozwodu, czy a propo sprawowanej opieki dla dzieci. To strefa newralgiczna i właśnie z tego względu mediator poza wykształceniem musi również wykazywać przydatne w takiej profesji cechy osobowości. W Polsce zawód mediatora staje się o wiele w większym stopniu znany, dlatego wiele osób zdecydowanych jest na to, by dokształcać się dokładnie w tym zakresie. Mediacje traktowane są jako wzorzec poprowadzenia spraw uchodzący za bardziej dostępny niż inne. Specyfika zawodu mediatora mocno wskazuje, że jest to praca dla ekspertów o szczególnych umiejętnościach. Przez wzgląd na to, przed przyłączeniem do nabycia wykształcenia trzeba się zastanowić.

Inne obsługiwane lokalizacje:

Szybki kontakt: