Mediator Sądowy Zakopane

MEDIACJA Sądowa i Pozasądowa

Profesjonalne mediacje w Twoim mieście

Strona główna » Lokalizacje » Mediator Sądowy Zakopane
  • Same Korzyści
  • Szybkość
  • Poufność
  • Dobrowolność

Nazywam się Bożena Walus pełnię funkcję mediatora sądowego, jestem wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia w Krakowie i w Katowicach, prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. Moja droga rozwojowa zaprowadziła mnie do Źródła – do korzeni mojego Rodu i z tego Źródła czerpię Wiedzę i Mądrość Życiową.

Zadzwoń: 530 804 888

Napisz: mediatorbwalus@gmail.com

Mediator Bożena Walus

Mediator jako osoba konieczna do ustąpienia sporów w sprawach z zakresu prawa cywilnego

Mediator to osoba najważniejsza do ustąpienia sporów w sprawach z zakresu prawa cywilnego. Zawód ten jest zawodem nowszym w Polsce, natomiast przyznać należy, że chwali się coraz większą atencją. Mediator ułatwia komunikację pomiędzy stronami, pozwalając im wypracowywać wyjście satysfakcjonujące dla dwóch stron. Każdy mediator sądowy Zakopane zobowiązany jest utrzymać bezstronność. Mediatorem w toku spraw z obszaru prawa cywilnego ma szansę być osoba, która wykazuje pełną zdolność do czynności prawnych i zrobi użytek maksymalnie z praw publicznych. Katalogi wszystkich mediatorów opublikowane są każdorazowo na stronach online sądów a także osoby zainteresowane mogą się z nimi zaznajomić w filiach sądów. Do sprawdzenia są także wyszczególnienia na portalach internetowych ośrodków szkolących w mediacjach. W sprawach cywilnych opłaty mediacji ponoszą w całości interesanci. W sprawach karnych a także w sprawach osób małoletnich ceny mediacji pokrywa natomiast Skarb Państwa. Opis profesji mediatorów Osoba pracująca jako mediator Zakopane ma obowiązek wysłuchać argumentów dwóch stron sporu traktowanego jako przedmiot sprawy cywilnej. Nie bez znaczenia jest to, żeby mediator podążał do wzajemnego wypracowania zgody. Ugoda, która jest zawarta w towarzystwie mediatora ma równoznaczną rangę z zakresu prawa jak ugoda, jaka jest zawarta przed sądami. Mediator zobowiązany jest trzymać się rygorystycznie wytyczonych procedur w rozwiązywaniu sporów i nie powinien w minimalny nawet sposób zaangażować się w sprawę. Osoby, jakie mają zamiar pracować jako mediatorzy muszą mieć wykształcenie wyższe.


Najczęściej są to osoby, jakie ukończyły prawo, aczkolwiek nie jest to konieczność. Bardzo często mediacje Zakopane przeprowadzają specjaliści psychologii, czy socjologii. Nie bez znaczenia jest to, żeby każdy mediator miał pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych oraz korzystał z praw publicznych. O ile chodzi o cechy osobowości to u osób wykonujących zawód mediatora nie bez znaczenia są: zrównoważenie, obiektywizm, bezstronność. Osoby takie powinny bardzo dobrze orientować się w zasadach komunikacji społecznej. Szczególnie, że zwykle mediacje dotyczą kwestii z zakresu prawa rodzinnego. Są to mediacje rozwodowe, czy odnośnie ustalenia pieczy nad dziećmi. To strefa newralgiczna i dokładnie z tego względu mediator poza wykształceniem powinien także posiadać użyteczne w tej branży przymioty osobowości. Na terenie Polski zawód mediatora jest o wiele w większym stopniu doceniany, a więc wiele osób zdecydowanych jest na to, żeby dokształcać się dokładnie w tym zakresie. Mediacje traktowane są jako typ prowadzeni spraw uchodzący za w większym stopniu dostępny niż pozostałe. Specyfika profesji mediatorów mocno wskazuje, że jest to dziedzina dla ekspertów o wyjątkowych predyspozycjach. Dlatego, przed przystąpieniem do nabycia kwalifikacji należy to przemyśleć.

Inne obsługiwane lokalizacje:

Szybki kontakt: