Mediator Sądowy Limanowa

MEDIACJA Sądowa i Pozasądowa

Profesjonalne mediacje w Twoim mieście

Strona główna » Lokalizacje » Mediator Sądowy Limanowa
  • Same Korzyści
  • Szybkość
  • Poufność
  • Dobrowolność

Nazywam się Bożena Walus pełnię funkcję mediatora sądowego, jestem wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia w Krakowie i w Katowicach, prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. Moja droga rozwojowa zaprowadziła mnie do Źródła – do korzeni mojego Rodu i z tego Źródła czerpię Wiedzę i Mądrość Życiową.

Zadzwoń: 530 804 888

Napisz: mediatorbwalus@gmail.com

Mediator Bożena Walus

Mediator jako osoba niezbędna do ustąpienia sporów w sprawach cywilnych

Mediator to osoba konieczna do ustąpienia kłótni w sprawach cywilnych. Zawód taki jest zawodem nowym w Polsce, lecz przyznać trzeba, że cieszy się o wiele większą uwagą. Mediator ułatwia komunikowanie się pomiędzy stronami, pomagając im wypracowywać rozwiązanie zadowalające dla obu stron. Każdy mediator sądowy Limanowa zobowiązany jest utrzymać bezstronność. Mediatorem w sprawach z zakresu prawa cywilnego może być osoba, jaka posiada całkowitą zdolność do czynności prawnych a także korzysta w 100% z praw publicznych. Wykazy wszystkich mediatorów publikowane są za każdym razem na stronach online sądów a także osoby zainteresowane mają okazję się z nimi zapoznać w budynkach sądów. Do sprawdzenia są również wyszczególnienia na stronach ww ośrodków mediacyjnych. W sprawach z zakresu prawa cywilnego opłaty mediacji pokrywają w całości interesanci. W sprawach karnych oraz w sprawach osób niepełnoletnich koszty mediacji pokrywa natomiast Skarb Państwa. Specyfika zawodu mediatorów Osoba wykonująca obowiązki zawodowe jako mediator Limanowa ma za zadanie wysłuchać argumentów obu stron konfliktu pojmowanego jako powód sprawy cywilnej. Ważne pozostaje to, aby mediator podążał do wspólnego wypracowania ugody. Zgoda, jaka jest zawarta w towarzystwie mediatora posiada taką samą rangę prawną jak ugoda, która jest zawarta przed sądem. Mediator powinien trzymać się ściśle wytyczonych procedur w rozstrzyganiu sporów i nie może w najmniejszy nawet sposób zaangażować się w sprawę. Osoby, jakie chcą pracować jako specjaliści z zakresu mediacji powinny mieć ukończoną szkołę wyższą.


Zwykle są to osoby, jakie skończyły prawo, lecz nie jest to wymóg. Bardzo często mediacje Limanowa prowadzą specjaliści po ukończonych studiach psychologicznych, czy studiów socjologicznych. Nie bez znaczenia pozostaje to, żeby każdy mediator posiadał stuprocentową zdolność do wykonywania czynności prawnych oraz robił użytek z praw publicznych. Jeżeli chodzi o cechy osobowości to u mediatorów pożądane są: zrównoważenie, brak uprzedzeń, neutralność. Osoby takie muszą wzorowo zorientować się w zasadach komunikacji interpersonalnej. Zwłaszcza, że najczęściej mediacje dotyczą kwestii z obszaru prawa rodzinnego. Są to mediacje rozwodowe, bądź apropo sprawowanej prawnej nad dziećmi. To sfera subtelna i właśnie z tego powodu mediator poza wykształceniem musi też posiadać przydatne w tej profesji cechy osobowościowe. W Polsce zawód mediatora jest znacznie bardziej popularny, a więc wiele osób zdecydowanych jest na to, by dokształcać się właśnie w takim zakresie. Mediacje pojmowane są jako wzorzec prowadzeni spraw uchodzący za w większym stopniu dostępny aniżeli pozostałe. Charakterystyka profesji mediatora mocno wskazuje, że jest to praca dla ekspertów o wyjątkowych umiejętnościach. Przez wzgląd na to, przed przystąpieniem do nabycia wykształcenia należy to przemyśleć.

Inne obsługiwane lokalizacje:

Szybki kontakt: