Mediator Sądowy Wieliczka

MEDIACJA Sądowa i Pozasądowa

Profesjonalne mediacje w Twoim mieście

Strona główna » Lokalizacje » Mediator Sądowy Wieliczka
  • Same Korzyści
  • Szybkość
  • Poufność
  • Dobrowolność

Nazywam się Bożena Walus pełnię funkcję mediatora sądowego, jestem wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia w Krakowie i w Katowicach, prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. Moja droga rozwojowa zaprowadziła mnie do Źródła – do korzeni mojego Rodu i z tego Źródła czerpię Wiedzę i Mądrość Życiową.

Zadzwoń: 530 804 888

Napisz: mediatorbwalus@gmail.com

Mediator Bożena Walus

Mediator jako osoba konieczna do ustąpienia sporów w sprawach cywilnych

Mediator to osoba niezbędna do załagodzenia sporów w sprawach cywilnych. Zawód ten jest zawodem nowszym w polskich warunkach, aczkolwiek stwierdzić należy, że cieszy się o wiele większą atencją. Mediator ułatwia komunikację pomiędzy stronami, pozwalając im wypracować rozwiązanie zadowalające dla obu stron. Każdy mediator sądowy Wieliczka musi zachować neutralność. Mediatorem w sprawach z zasięgu prawa cywilnego może być osoba, jaka wykazuje całkowitą zdolność do czynności prawnych oraz zrobi użytek całkowicie z praw publicznych. Katalogi wszystkich mediatorów opublikowane są zawsze na witrynach online sądów oraz osoby zainteresowane mają szansę się z nimi zaznajomić w siedzibach sądów. Do sprawdzenia są też wykazy na stronach ww ośrodków mediacyjnych. W sprawach cywilnych koszty mediacji ponoszą całościowo strony sporu. W sprawach z zakresu prawa karnego a także w sprawach osób małoletnich ceny mediacji pokrywa natomiast Skarb Państwa. Opis zawodu mediatora Osoba zatrudniona jako mediator Wieliczka ma za zadanie słuchać racji obu stron konfliktu traktowanego jako powód sprawy cywilnej. Ważne pozostaje to, żeby mediator podążał do wzajemnego opracowania zgody. Ugoda, jaka jest zawarta w obecności mediatora ma taką samą moc prawną jak ugoda, jaka jest zawarta przed sądem. Mediator powinien pilnować rygorystycznie wyznaczonych zasad w rozwiązywaniu konfliktów i nie może w najmniejszy nawet sposób zaangażować się w tok sprawy. Osoby, które mają zamiar funkcjonować jako mediatorzy muszą mieć wykształcenie wyższe.


Z reguły są to osoby, które ukończyły prawo, natomiast nie jest to wymóg. Bardzo często mediacje Wieliczka prowadzą magistrzy po ukończonych studiach psychologicznych, bądź socjologii. Ważne pozostaje to, żeby każdy mediator miał stuprocentową zdolność do wykonywania czynności prawnych oraz korzystał z praw publicznych. Jeśli chodzi o cechy charakteru to u osób wykonujących zawód mediatora pożądane pozostają: cierpliwość, obiektywizm, neutralność. Osoby te powinny bardzo dobrze zorientować się w zasadach komunikacji społecznej. Tym bardziej, że najczęściej mediacje dotyczą kwestii z obszaru prawa rodzinnego. Są to mediacje dotyczące rozwodu, czy apropo sprawowanej pieczy nad dziećmi. To dziedzina subtelna i dokładnie z tego powodu mediator poza wykształceniem musi też posiadać użyteczne w tej profesji przymioty osobowości. Na terenie Polski zawód mediatora jest coraz w większym stopniu popularny, a więc wiele osób zdecydowanych jest na to, aby dokształcać się właśnie w takim obszarze. Mediacje traktowane są jako model prowadzeni spraw traktowany jako w większym stopniu dostępny aniżeli inne. Opis zawodu mediatorów wyraźnie wskazuje, że jest to praca dla ekspertów o wyjątkowych umiejętnościach. Dlatego, przed przystąpieniem do nabycia wykształcenia trzeba się zastanowić.

Inne obsługiwane lokalizacje:

Szybki kontakt: