Mediator Sądowy Kraków

MEDIACJA Sądowa i Pozasądowa

Profesjonalne mediacje w Twoim mieście

Strona główna » Lokalizacje » Mediator Sądowy Kraków
  • Same Korzyści
  • Szybkość
  • Poufność
  • Dobrowolność

Nazywam się Bożena Walus pełnię funkcję mediatora sądowego, jestem wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia w Krakowie i w Katowicach, prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. Moja droga rozwojowa zaprowadziła mnie do Źródła – do korzeni mojego Rodu i z tego Źródła czerpię Wiedzę i Mądrość Życiową.

Zadzwoń: 530 804 888

Napisz: mediatorbwalus@gmail.com

Mediator Bożena Walus

Mediator jako osoba najważniejsza do ustąpienia sporów w sprawach cywilnych

Mediator to osoba konieczna do załagodzenia sporów w sprawach cywilnych. Zawód taki jest zawodem nowym w polskich warunkach, lecz stwierdzić trzeba, że chwali się o wiele większą atencją. Mediator usprawnia komunikowanie się pomiędzy stronami, pozwalając im wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące dla dwóch osób. Każdy mediator sądowy Kraków musi zachować neutralność. Mediatorem w sprawach z zasięgu prawa cywilnego ma szansę być osoba, która wykazuje całkowitą zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w 100% z praw publicznych. Listy wszystkich mediatorów zamieszczone są zawsze na witrynach internetowych sądów a także osoby zainteresowane mogą się z nimi zapoznać w budynkach sądów. Do wglądu są także listy na stronach ww ośrodków szkolących w mediacjach. W sprawach cywilnych opłaty mediacji ponoszą w całości interesanci. W sprawach z zakresu prawa karnego a także w sprawach osób niepełnoletnich ceny mediacji ponosi natomiast Skarb Państwa. Opis zawodu mediatorów Osoba wykonująca obowiązki zawodowe jako mediator Kraków ma obowiązek posłuchać racji dwóch stron sporu pojmowanego jako powód sprawy cywilnej. Ważne pozostaje to, żeby mediator dążył do wzajemnego opracowania ugody. Zgoda, która jest zawierana w obecności mediatora wykazuje równoznaczną rangę prawną jak ugoda, jaka jest zawierana przed sądami. Mediator powinien pilnować rygorystycznie wyznaczonych zasad w rozstrzyganiu konfliktów i nie może w najmniejszy nawet sposób zaangażować się w sprawę. Osoby, jakie mają zamiar funkcjonować jako mediatorzy muszą mieć wykształcenie wyższe.


Zwykle są to osoby, jakie ukończyły prawo, natomiast nie jest to konieczność. Najczęściej mediacje Kraków prowadzą absolwenci po ukończonych studiach psychologicznych, bądź socjologii. Nie bez znaczenia jest to, aby każdy mediator posiadał pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych oraz korzystał z praw publicznych. Jeżeli chodzi o cechy charakteru to u osób wykonujących zawód mediatora nie bez znaczenia pozostają: cierpliwość, brak uprzedzeń, neutralność. Osoby takie powinny bardzo dobrze orientować się w regułach komunikacji społecznej. Szczególnie, że najczęściej mediacje dotyczą kwestii z obszaru prawa rodzinnego. Są to mediacje rozwodowe, czy apropo sprawowanej pieczy nad dziećmi. To sfera subtelna i dokładnie z tego względu mediator poza wykształceniem musi także posiadać użyteczne w takiej branży przymioty osobowościowe. W Polsce zawód mediatora jest znacznie bardziej doceniany, a więc wiele osób decyduje się na to, by dokształcać się dokładnie w tym obszarze. Mediacje pojmowane są jako wzorzec prowadzeni spraw traktowany jako bardziej przystępny aniżeli inne. Opis zawodu mediatorów wyraźnie pokazuje, że jest to praca dla specjalistów o wyjątkowych predyspozycjach. Dlatego, przed przyłączeniem do nabycia kwalifikacji należy się zastanowić.

Inne obsługiwane lokalizacje:

Szybki kontakt: