Mediator Sądowy Sosnowiec

MEDIACJA Sądowa i Pozasądowa

Profesjonalne mediacje w Twoim mieście

Strona główna » Lokalizacje » Mediator Sądowy Sosnowiec
  • Same Korzyści
  • Szybkość
  • Poufność
  • Dobrowolność

Nazywam się Bożena Walus pełnię funkcję mediatora sądowego, jestem wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia w Krakowie i w Katowicach, prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. Moja droga rozwojowa zaprowadziła mnie do Źródła – do korzeni mojego Rodu i z tego Źródła czerpię Wiedzę i Mądrość Życiową.

Zadzwoń: 530 804 888

Napisz: mediatorbwalus@gmail.com

Mediator Bożena Walus

Mediator to osoba konieczna do załagodzenia kłótni w sprawach cywilnych. Zawód ten jest zawodem nowszym w Polsce, lecz przyznać trzeba, że cieszy się o wiele większą uwagą. Mediator ułatwia komunikację pomiędzy stronami, pozwalając im opracować rozwiązanie satysfakcjonujące dla dwóch osób. Każdy mediator sądowy Sosnowiec zobowiązany jest utrzymać neutralność. Mediatorem w sprawach z obszaru prawa cywilnego może być osoba, która posiada całkowitą zdolność do czynności prawnych a także korzysta w pełni z praw publicznych. Wykazy wszystkich mediatorów opublikowane są zawsze na witrynach online sądów oraz osoby zainteresowane mają szansę się z nimi zapoznać w budynkach sądów. Do sprawdzenia są również wykazy na stronach ww ośrodków szkolących w mediacjach. W sprawach cywilnych koszty mediacji ponoszą w całości strony sporu. W sprawach karnych a także w sprawach osób nieletnich ceny mediacji pokrywa z kolei Skarb Państwa.

Osoba zatrudniona jako mediator Sosnowiec ma za zadanie słuchać argumentów dwóch stron sporu traktowanego jako powód sprawy cywilnej. Nie bez znaczenia jest to, żeby mediator podążał do wspólnego wypracowania ugody. Ugoda, która jest zawierana w obecności mediatora wykazuje taką samą moc prawną jak ugoda, która jest zawierana przed sądem. Mediator powinien trzymać się dokładnie wyznaczonych ustaleń w rozwiązywaniu konfliktów i nie powinien w minimalny nawet sposób zaangażować się w tok sprawy. Osoby, jakie planują pracować jako specjaliści z zakresu mediacji powinny mieć wykształcenie wyższe. Z reguły są to osoby, jakie ukończyły prawo, natomiast nie jest to konieczność. Bardzo często mediacje Sosnowiec prowadzą magistrzy po ukończonych studiach psychologicznych, czy studiów socjologicznych. Nie bez znaczenia jest to, żeby każdy mediator posiadał pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych oraz korzystał z praw publicznych. O ile chodzi o cechy osobowości to u osób wykonujących zawód mediatora nie bez znaczenia są: opanowanie, obiektywizm, neutralność. Osoby te muszą doskonale orientować się w zasadach komunikacji interpersonalnej. Szczególnie, że najczęściej mediacje dotyczą kwestii z zakresu prawa rodzinnego. Są to mediacje rozwodowe, czy a propo sprawowanej pieczy dla dzieci. To sfera subtelna i właśnie dlatego mediator poza wykształceniem powinien również posiadać przydatne w takiej branży przymioty osobowości. W Polsce zawód mediatora staje się o wiele w większym stopniu doceniany, a więc wiele osób decyduje się na to, żeby dokształcać się dokładnie w tym zakresie. Mediacje pojmowane są jako wzorzec prowadzeni spraw traktowany jako w większym stopniu przystępny niż inne. Specyfika profesji mediatorów mocno pokazuje, że jest to praca dla ekspertów o szczególnych predyspozycjach. Przez wzgląd na to, przed przyłączeniem do nabycia kwalifikacji należy to przemyśleć.

Inne obsługiwane lokalizacje:

Szybki kontakt: