Mediator Sądowy Siemianowice Śląskie

MEDIACJA Sądowa i Pozasądowa

Profesjonalne mediacje w Twoim mieście

Strona główna » Lokalizacje » Mediator Sądowy Siemianowice Śląskie
  • Same Korzyści
  • Szybkość
  • Poufność
  • Dobrowolność

Nazywam się Bożena Walus pełnię funkcję mediatora sądowego, jestem wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia w Krakowie i w Katowicach, prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. Moja droga rozwojowa zaprowadziła mnie do Źródła – do korzeni mojego Rodu i z tego Źródła czerpię Wiedzę i Mądrość Życiową.

Zadzwoń: 530 804 888

Napisz: mediatorbwalus@gmail.com

Mediator Bożena Walus

Mediator jako osoba konieczna do ustąpienia kłótni w sprawach cywilnych

Mediator to osoba najważniejsza do załagodzenia sporów w sprawach cywilnych. Zawód taki jest zawodem nowym w Polsce, aczkolwiek przyznać należy, że chwali się coraz większą atencją. Mediator ułatwia komunikowanie się pomiędzy stronami, pozwalając im opracować rozwiązanie satysfakcjonujące dla obu stron. Każdy mediator sądowy Siemianowice Śląskie powinien zachować neutralność. Mediatorem w toku spraw z zakresu prawa cywilnego może być osoba, jaka posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w 100% z praw publicznych. Wykazy wszystkich mediatorów zamieszczone są za każdym razem na witrynach www sądów oraz osoby zainteresowane mają okazję się z nimi zaznajomić w filiach sądów. Do sprawdzenia są również wyszczególnienia na stronach internetowych ośrodków mediacyjnych. W sprawach cywilnych opłaty mediacji pokrywają w całości interesanci. W sprawach z zakresu prawa karnego i w sprawach osób nieletnich koszty mediacji pokrywa z kolei Skarb Państwa. 

Osoba pracująca jako mediator Siemianowice Śląskie ma obowiązek posłuchać argumentów dwóch stron sporu traktowanego jako przedmiot sprawy cywilnej. Nie bez znaczenia pozostaje to, by mediator dążył do wzajemnego opracowania ugody. Ugoda, która jest zawierana w obecności mediatora ma taką samą moc z zakresu prawa jak ugoda, jaka jest zawarta przed sądami. Mediator zobowiązany jest pilnować dokładnie wytyczonych ustaleń w rozwiązywaniu konfliktów i nie może w najmniejszy nawet sposób zaangażować się w sprawę. Osoby, które planują funkcjonować jako mediatorzy powinny mieć ukończoną szkołę wyższą.

Zwykle są to osoby, które ukończyły prawo, natomiast nie jest to wymóg. Bardzo często mediacje Siemianowice Śląskie prowadzą absolwenci po ukończonych studiach psychologicznych, bądź socjologii. Nie bez znaczenia jest to, by każdy mediator miał całkowitą zdolność do wykonywania czynności prawnych a także korzystał z praw publicznych. Jeżeli chodzi o cechy osobowości to u mediatorów nie bez znaczenia są: opanowanie, etyczność, bezstronność. Osoby takie powinny wzorowo orientować się w zasadach komunikacji interpersonalnej. Tym bardziej, że najczęściej mediacje dotykają przypadków z obszaru prawa rodzinnego. Są to mediacje rozwodowe, czy apropo sprawowanej opieki dla dzieci. To sfera delikatna i właśnie z tego względu mediator poza wykształceniem powinien też wykazywać przydatne w takiej profesji przymioty osobowości. Na terenie Polski zawód mediatora jest o wiele bardziej znany, a więc wiele osób zdecydowanych jest na to, żeby dokształcać się właśnie w takim zakresie. Mediacje pojmowane są jako wzorzec poprowadzenia spraw uchodzący za w większej mierze przystępny aniżeli inne. Specyfika zawodu mediatorów jednoznacznie pokazuje, że jest to praca dla specjalistów o szczególnych predyspozycjach. Dlatego, przed przyłączeniem do nabycia kwalifikacji należy się zastanowić.

Inne obsługiwane lokalizacje:

Szybki kontakt: