Mediator Sądowy Jaworzno

MEDIACJA Sądowa i Pozasądowa

Profesjonalne mediacje w Twoim mieście

Strona główna » Lokalizacje » Mediator Sądowy Jaworzno
  • Same Korzyści
  • Szybkość
  • Poufność
  • Dobrowolność

Nazywam się Bożena Walus pełnię funkcję mediatora sądowego, jestem wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia w Krakowie i w Katowicach, prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. Moja droga rozwojowa zaprowadziła mnie do Źródła – do korzeni mojego Rodu i z tego Źródła czerpię Wiedzę i Mądrość Życiową.

Zadzwoń: 530 804 888

Napisz: mediatorbwalus@gmail.com

Mediator Bożena Walus

Mediator jako osoba niezbędna do ustąpienia kłótni w sprawach z zakresu prawa cywilnego

Mediator to osoba najważniejsza do załagodzenia kłótni w sprawach cywilnych. Zawód taki jest zawodem nowym w polskich warunkach, natomiast przyznać należy, że chwali się coraz większą uwagą. Mediator usprawnia komunikację między stronami, pomagając im wypracowywać rozwiązanie satysfakcjonujące dla dwóch osób. Każdy mediator sądowy Jaworzno powinien utrzymać bezstronność. Mediatorem w toku spraw z zakresu prawa cywilnego ma szansę być osoba, jaka ma całkowitą zdolność do czynności prawnych i zrobi użytek maksymalnie z praw publicznych. Katalogi wszystkich mediatorów opublikowane są za każdym razem na witrynach www sądów oraz osoby zainteresowane mogą się z nimi zaznajomić w siedzibach sądów. Do wglądu pozostają również listy na portalach internetowych ośrodków mediacyjnych. W sprawach cywilnych opłaty mediacji ponoszą całościowo interesanci. W sprawach z zakresu prawa karnego a także w sprawach osób nieletnich ceny mediacji ponosi natomiast Skarb Państwa. Opis profesji mediatora Osoba pracująca jako mediator Jaworzno ma obowiązek słuchać argumentów obu stron konfliktu pojmowanego jako powód sprawy cywilnej. Ważne pozostaje to, aby mediator dążył do wspólnego wypracowania zgody. Zgoda, jaka jest zawierana w towarzystwie mediatora posiada równoznaczną rangę prawną jak ugoda, jaka jest zawierana przed sądem. Mediator musi pilnować ściśle wyznaczonych ustaleń w rozstrzyganiu konfliktów i nie może w minimalny nawet sposób zaangażować się w tok sprawy. Osoby, jakie planują funkcjonować jako mediatorzy muszą mieć wykształcenie wyższe.


Z reguły są to osoby, jakie skończyły prawo, lecz nie jest to wymóg. Najczęściej mediacje Jaworzno prowadzą absolwenci po ukończonych studiach psychologicznych, czy socjologii. Ważne pozostaje to, by każdy mediator posiadał pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych a także robił użytek z praw publicznych. O ile chodzi o cechy osobowościowe to u mediatorów pożądane są: cierpliwość, brak uprzedzeń, neutralność. Osoby takie powinny doskonale orientować się w zasadach komunikacji interpersonalnej. Szczególnie, że zwykle mediacje dotykają kwestii z zakresu prawa rodzinnego. Są to mediacje dotyczące rozwodu, bądź apropo ustalenia opieki nad dziećmi. To dziedzina newralgiczna i właśnie z tego powodu mediator poza wykształceniem musi też wykazywać użyteczne w tej profesji przymioty osobowości. W Polsce zawód mediatora jest o wiele w większym stopniu znany, dlatego sporo osób zdecydowanych jest na to, żeby kształcić się właśnie w tym zakresie. Mediacje traktowane są jako wzorzec poprowadzenia spraw traktowany jako bardziej dostępny aniżeli pozostałe. Opis zawodu mediatorów jednoznacznie pokazuje, że jest to dziedzina dla ekspertów o szczególnych umiejętnościach. Dlatego, przed przyłączeniem do nabycia wykształcenia należy się zastanowić.

Inne obsługiwane lokalizacje:

Szybki kontakt: