Mediator Sądowy Ruda Śląska

MEDIACJA Sądowa i Pozasądowa

Profesjonalne mediacje w Twoim mieście

Strona główna » Lokalizacje » Mediator Sądowy Ruda Śląska
  • Same Korzyści
  • Szybkość
  • Poufność
  • Dobrowolność

Nazywam się Bożena Walus pełnię funkcję mediatora sądowego, jestem wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia w Krakowie i w Katowicach, prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. Moja droga rozwojowa zaprowadziła mnie do Źródła – do korzeni mojego Rodu i z tego Źródła czerpię Wiedzę i Mądrość Życiową.

Zadzwoń: 530 804 888

Napisz: mediatorbwalus@gmail.com

Mediator Bożena Walus

Mediator jako osoba niezbędna do załagodzenia kłótni w sprawach z zakresu prawa cywilnego

Mediator to osoba konieczna do ustąpienia sporów w sprawach cywilnych. Zawód ten jest zawodem nowym w Polsce, natomiast przyznać należy, że chwali się znacznie większą atencją. Mediator ułatwia komunikację pomiędzy stronami, pomagając im opracować wyjście satysfakcjonujące dla obu osób. Każdy mediator sądowy Ruda Śląska zobowiązany jest utrzymać bezstronność. Mediatorem w sprawach z zakresu prawa cywilnego ma szansę być osoba, jaka ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz zrobi użytek w 100% z praw publicznych. Listy wszystkich mediatorów opublikowane są za każdym razem na witrynach internetowych sądów a także osoby zainteresowane mają okazję się z nimi zaznajomić w siedzibach sądów. Do wglądu pozostają też wykazy na stronach internetowych ośrodków mediacyjnych. W sprawach cywilnych opłaty mediacji pokrywają całościowo strony sporu. W sprawach z zakresu prawa karnego oraz w sprawach osób nieletnich koszty mediacji ponosi natomiast Skarb Państwa. Charakterystyka zawodu mediatora Osoba wykonująca obowiązki zawodowe jako mediator Ruda Śląska ma za zadanie słuchać argumentów obu stron konfliktu traktowanego jako powód sprawy cywilnej. Nie bez znaczenia pozostaje to, żeby mediator podążał do wzajemnego opracowania zgody. Ugoda, jaka jest zawarta w towarzystwie mediatora posiada równoznaczną moc prawną jak ugoda, jaka jest zawierana przed sądami. Mediator powinien trzymać się rygorystycznie wytyczonych procedur w rozstrzyganiu sporów i nie może w najmniejszy nawet sposób zaangażować się w sprawę. Osoby, jakie mają zamiar funkcjonować jako specjaliści z zakresu mediacji muszą mieć ukończoną szkołę wyższą.


Najczęściej są to osoby, jakie skończyły prawo, lecz nie jest to konieczność. Najczęściej mediacje Ruda Śląska prowadzą absolwenci po ukończonych studiach psychologicznych, bądź studiów socjologicznych. Ważne jest to, aby każdy mediator miał całkowitą zdolność do wykonywania czynności prawnych a także korzystał z praw publicznych. Jeśli chodzi o cechy osobowości to u mediatorów pożądane pozostają: cierpliwość, obiektywizm, neutralność. Osoby te muszą bardzo dobrze zorientować się w zasadach komunikacji interpersonalnej. Zwłaszcza, że najczęściej mediacje dotykają kwestii z obszaru prawa rodzinnego. Są to mediacje dotyczące rozwodu, bądź apropo sprawowanej opieki nad dziećmi. To dziedzina subtelna i właśnie z tego powodu mediator poza wykształceniem powinien także wykazywać konieczne w tej profesji przymioty osobowości. W Polsce zawód mediatora jest coraz bardziej doceniany, a więc sporo osób decyduje się na to, by dokształcać się dokładnie w takim obszarze. Mediacje traktowane są jako model prowadzeni spraw traktowany jako w większej mierze dostępny aniżeli inne. Opis profesji mediatora jednoznacznie wskazuje, że jest to dziedzina dla specjalistów o wyjątkowych predyspozycjach. Dlatego, przed przyłączeniem do nabycia kwalifikacji należy się zastanowić.

Inne obsługiwane lokalizacje:

Szybki kontakt: