Mediator Sądowy Częstochowa

MEDIACJA Sądowa i Pozasądowa

Profesjonalne mediacje w Twoim mieście

Strona główna » Lokalizacje » Mediator Sądowy Częstochowa
  • Same Korzyści
  • Szybkość
  • Poufność
  • Dobrowolność

Nazywam się Bożena Walus pełnię funkcję mediatora sądowego, jestem wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia w Krakowie i w Katowicach, prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. Moja droga rozwojowa zaprowadziła mnie do Źródła – do korzeni mojego Rodu i z tego Źródła czerpię Wiedzę i Mądrość Życiową.

Zadzwoń: 530 804 888

Napisz: mediatorbwalus@gmail.com

Mediator Bożena Walus

Mediator jako osoba niezbędna do ustąpienia sporów w sprawach z zakresu prawa cywilnego

Mediator to osoba najważniejsza do ustąpienia sporów w sprawach z zakresu prawa cywilnego. Zawód ten jest zawodem nowym w Polsce, aczkolwiek przyznać trzeba, że chwali się coraz większą atencją. Mediator ułatwia komunikowanie się pomiędzy stronami, pozwalając im wypracować wyjście satysfakcjonujące dla dwóch stron. Każdy mediator sądowy Częstochowa zobowiązany jest zachować bezstronność. Mediatorem w toku spraw z obszaru prawa cywilnego może być osoba, która ma całkowitą zdolność do czynności prawnych oraz zrobi użytek całkowicie z praw publicznych. Katalogi wszystkich mediatorów opublikowane są każdorazowo na stronach internetowych sądów oraz osoby zainteresowane mają okazję się z nimi zaznajomić w budynkach sądów. Do sprawdzenia pozostają także listy na stronach internetowych ośrodków mediacyjnych. W sprawach cywilnych koszty mediacji pokrywają całościowo interesanci. W sprawach z zakresu prawa karnego oraz w sprawach osób niepełnoletnich koszty mediacji ponosi z kolei Skarb Państwa. Specyfika profesji mediatora Osoba wykonująca obowiązki zawodowe jako mediator Częstochowa ma obowiązek słuchać argumentów dwóch stron sporu traktowanego jako powód sprawy cywilnej. Nie bez znaczenia pozostaje to, by mediator podążał do wspólnego wypracowania ugody. Zgoda, która jest zawierana w obecności mediatora wykazuje równoznaczną moc z zakresu prawa jak ugoda, jaka jest zawarta przed sądami. Mediator powinien trzymać się ściśle wyznaczonych procedur w rozstrzyganiu konfliktów i nie powinien w minimalny nawet sposób zaangażować się w tok sprawy. Osoby, które planują funkcjonować jako mediatorzy muszą mieć wykształcenie wyższe.


Najczęściej są to osoby, które skończyły prawo, lecz nie jest to wymóg. Bardzo często mediacje Częstochowa przeprowadzają magistrzy po ukończonych studiach psychologicznych, czy studiów socjologicznych. Ważne jest to, by każdy mediator miał całkowitą zdolność do wykonywania czynności prawnych a także robił użytek z praw publicznych. O ile chodzi o cechy osobowościowe to u osób wykonujących zawód mediatora nie bez znaczenia są: cierpliwość, brak uprzedzeń, neutralność. Osoby te muszą wzorowo zorientować się w regułach komunikacji interpersonalnej. Zwłaszcza, że najczęściej mediacje dotykają spraw z obszaru prawa rodzinnego. Są to mediacje dotyczące rozwodu, bądź apropo sprawowanej opieki nad dziećmi. To dziedzina newralgiczna i dokładnie z tego względu mediator poza wykształceniem powinien także wykazywać konieczne w takiej profesji przymioty osobowościowe. Na terenie Polski zawód mediatora staje się o wiele bardziej znany, dlatego sporo osób zdecydowanych jest na to, żeby kształcić się dokładnie w tym obszarze. Mediacje traktowane są jako typ poprowadzenia spraw uchodzący za bardziej przystępny aniżeli inne. Charakterystyka profesji mediatora mocno wskazuje, że jest to dziedzina dla specjalistów o wyjątkowych umiejętnościach. Dlatego, przed przystąpieniem do nabycia wykształcenia trzeba się zastanowić.

Inne obsługiwane lokalizacje:

Szybki kontakt: