Mediator Sądowy Pszczyna

MEDIACJA Sądowa i Pozasądowa

Profesjonalne mediacje w Twoim mieście

Strona główna » Lokalizacje » Mediator Sądowy Pszczyna
  • Same Korzyści
  • Szybkość
  • Poufność
  • Dobrowolność

Nazywam się Bożena Walus pełnię funkcję mediatora sądowego, jestem wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia w Krakowie i w Katowicach, prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. Moja droga rozwojowa zaprowadziła mnie do Źródła – do korzeni mojego Rodu i z tego Źródła czerpię Wiedzę i Mądrość Życiową.

Zadzwoń: 530 804 888

Napisz: mediatorbwalus@gmail.com

Mediator Bożena Walus

Mediator jako osoba konieczna do załagodzenia sporów w sprawach cywilnych

Mediator to osoba konieczna do ustąpienia kłótni w sprawach z zakresu prawa cywilnego. Zawód ten jest zawodem nowszym w polskich warunkach, lecz stwierdzić trzeba, że chwali się coraz większą uwagą. Mediator ułatwia komunikowanie się między stronami, pomagając im wypracowywać wyjście satysfakcjonujące dla dwóch osób. Każdy mediator sądowy Pszczyna musi zachować neutralność. Mediatorem w sprawach z dziedziny prawa cywilnego może być
osoba, która wykazuje pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych. Wykazy wszystkich mediatorów zamieszczone są zawsze na stronach internetowych sądów oraz osoby zainteresowane mają okazję się z nimi zapoznać w siedzibach sądów. Do wglądu są też wykazy na stronach internetowych ośrodków szkolących w mediacjach. W sprawach z zakresu prawa cywilnego opłaty mediacji pokrywają całościowo interesanci. W sprawach karnych oraz w sprawach osób nieletnich koszty mediacji pokrywa natomiast Skarb Państwa. Charakterystyka profesji mediatora Osoba zatrudniona jako mediator Pszczyna ma za zadanie posłuchać argumentów dwóch stron konfliktu pojmowanego jako przedmiot sprawy cywilnej. Nie bez znaczenia jest to, by mediator podążał do wzajemnego wypracowania ugody. Ugoda, jaka jest zawarta w towarzystwie mediatora ma równoznaczną rangę z zakresu prawa jak ugoda, jaka jest zawierana przed sądem. Mediator musi trzymać się ściśle wytyczonych zasad w rozwiązywaniu sporów i nie może w minimalny nawet sposób zaangażować się w tok sprawy. Osoby, jakie planują pracować jako specjaliści z zakresu mediacji powinny mieć ukończoną szkołę wyższą.
Z reguły są to osoby, jakie skończyły prawo, lecz nie jest to wymagane. Bardzo często mediacje Pszczyna prowadzą specjaliści psychologii, czy socjologii. Ważne pozostaje to, żeby każdy mediator miał całkowitą zdolność do wykonywania czynności prawnych a także korzystał z praw publicznych. Jeśli chodzi o cechy osobowościowe to u osób wykonujących zawód mediatora nie bez znaczenia są: opanowanie, brak uprzedzeń, bezstronność. Osoby te powinny doskonale orientować się w zasadach komunikacji społecznej. Zwłaszcza, że zwykle mediacje dotyczą kwestii z zakresu prawa rodzinnego. Są to mediacje dotyczące rozwodu, bądź apropo ustalenia opieki nad dziećmi. To sfera delikatna i właśnie dlatego mediator poza wykształceniem musi też posiadać konieczne w tej profesji przymioty osobowościowe. W Polsce zawód mediatora staje się coraz bardziej znany, a więc sporo osób decyduje się na to, by kształcić się właśnie w tym obszarze. Mediacje pojmowane są jako wzorzec prowadzeni spraw traktowany jako bardziej przystępny niż pozostałe. Charakterystyka zawodu mediatorów jednoznacznie pokazuje, że jest to praca dla specjalistów o wyjątkowych umiejętnościach. Przez wzgląd na to, przed przystąpieniem do nabycia wykształcenia trzeba się zastanowić.

Inne obsługiwane lokalizacje:

Szybki kontakt: