Mediator Sądowy Miechów

MEDIACJA Sądowa i Pozasądowa

Profesjonalne mediacje w Twoim mieście

Strona główna » Lokalizacje » Mediator Sądowy Miechów
  • Same Korzyści
  • Szybkość
  • Poufność
  • Dobrowolność

Nazywam się Bożena Walus pełnię funkcję mediatora sądowego, jestem wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia w Krakowie i w Katowicach, prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. Moja droga rozwojowa zaprowadziła mnie do Źródła – do korzeni mojego Rodu i z tego Źródła czerpię Wiedzę i Mądrość Życiową.

Zadzwoń: 530 804 888

Napisz: mediatorbwalus@gmail.com

Mediator Bożena Walus

Mediator jako osoba konieczna do ustąpienia sporów w sprawach z zakresu prawa cywilnego

Mediator to osoba konieczna do załagodzenia sporów w sprawach z zakresu prawa cywilnego. Zawód taki jest zawodem nowym w Polsce, aczkolwiek przyznać trzeba, że cieszy się coraz większą uwagą. Mediator ułatwia komunikację między stronami, pozwalając im wypracować wyjście satysfakcjonujące dla obu osób. Każdy mediator sądowy Miechów musi zachować neutralność. Mediatorem w toku spraw z obszaru prawa cywilnego ma szansę być osoba, jaka ma całkowitą zdolność do czynności prawnych oraz zrobi użytek całkowicie z praw publicznych. Katalogi wszystkich mediatorów zamieszczone są za każdym razem na witrynach online sądów oraz osoby zainteresowane mogą się z nimi zapoznać w siedzibach sądów. Do wglądu są również listy na stronach internetowych ośrodków szkolących w mediacjach. W sprawach z zakresu prawa cywilnego koszty mediacji pokrywają całościowo strony sporu. W sprawach z zakresu prawa karnego oraz w sprawach osób niepełnoletnich ceny mediacji pokrywa z kolei Skarb Państwa. Opis zawodu mediatora Osoba wykonująca obowiązki zawodowe jako mediator Miechów ma obowiązek posłuchać racji dwóch stron konfliktu traktowanego jako powód sprawy cywilnej. Ważne pozostaje to, żeby mediator podążał do wzajemnego opracowania ugody. Ugoda, która jest zawarta w obecności mediatora ma taką samą moc prawną jak ugoda, jaka jest zawierana przed sądem. Mediator powinien trzymać się dokładnie wytyczonych procedur w rozstrzyganiu sporów i nie może w minimalny nawet sposób zaangażować się w tok sprawy. Osoby, jakie chcą pracować jako mediatorzy muszą mieć ukończoną szkołę wyższą.


Najczęściej są to osoby, które ukończyły prawo, aczkolwiek nie jest to wymóg. Bardzo często mediacje Miechów prowadzą absolwenci po ukończonych studiach psychologicznych, czy socjologii. Nie bez znaczenia pozostaje to, aby każdy mediator posiadał całkowitą zdolność do wykonywania czynności prawnych oraz robił użytek z praw publicznych. Jeśli chodzi o cechy osobowości to u mediatorów pożądane pozostają: cierpliwość, etyczność, bezstronność. Osoby te powinny wzorowo zorientować się w regułach komunikacji społecznej. Tym bardziej, że zwykle mediacje dotyczą kwestii z obszaru prawa rodzinnego. Są to mediacje dotyczące rozwodu, bądź odnośnie sprawowanej opieki dla dzieci. To strefa delikatna i właśnie dlatego mediator poza wykształceniem musi również wykazywać użyteczne w takiej branży cechy osobowościowe. Na terenie Polski zawód mediatora jest o wiele bardziej doceniany, a więc wiele osób decyduje się na to, by kształcić się dokładnie w tym zakresie. Mediacje pojmowane są jako typ poprowadzenia spraw uchodzący za w większej mierze dostępny niż inne. Charakterystyka zawodu mediatorów jednoznacznie pokazuje, że jest to dziedzina dla ekspertów o wyjątkowych predyspozycjach. Przez wzgląd na to, przed przystąpieniem do nabycia wykształcenia trzeba się zastanowić.

Inne obsługiwane lokalizacje:

Szybki kontakt: