Mediator Sądowy Lubliniec

MEDIACJA Sądowa i Pozasądowa

Profesjonalne mediacje w Twoim mieście

Strona główna » Lokalizacje » Mediator Sądowy Lubliniec
  • Same Korzyści
  • Szybkość
  • Poufność
  • Dobrowolność

Nazywam się Bożena Walus pełnię funkcję mediatora sądowego, jestem wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia w Krakowie i w Katowicach, prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. Moja droga rozwojowa zaprowadziła mnie do Źródła – do korzeni mojego Rodu i z tego Źródła czerpię Wiedzę i Mądrość Życiową.

Zadzwoń: 530 804 888

Napisz: mediatorbwalus@gmail.com

Mediator Bożena Walus

Mediator jako osoba niezbędna do załagodzenia sporów w sprawach z zakresu prawa cywilnego

Mediator to osoba niezbędna do ustąpienia kłótni w sprawach z zakresu prawa cywilnego. Zawód ten jest zawodem nowszym w Polsce, natomiast stwierdzić należy, że chwali się coraz większą uwagą. Mediator ułatwia komunikację pomiędzy stronami, pozwalając im wypracować wyjście zadowalające dla dwóch osób. Każdy mediator sądowy Lubliniec musi zachować neutralność. Mediatorem w sprawach z zasięgu prawa cywilnego może być osoba, która wykazuje pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych. Wykazy wszystkich mediatorów opublikowane są za każdym razem na stronach internetowych sądów oraz osoby zainteresowane mają szansę się z nimi zapoznać w budynkach sądów. Do sprawdzenia pozostają także wykazy na portalach ww ośrodków szkolących w mediacjach. W sprawach cywilnych koszty mediacji ponoszą w całości strony sporu. W sprawach z zakresu prawa karnego a także w sprawach osób małoletnich koszty mediacji ponosi z kolei Skarb Państwa. Charakterystyka zawodu mediatorów Osoba zatrudniona jako mediator Lubliniec ma za zadanie posłuchać argumentów obu stron konfliktu traktowanego jako powód sprawy cywilnej. Istotne jest to, żeby mediator podążał do wspólnego wypracowania zgody. Ugoda, która jest zawierana w obecności mediatora posiada równoznaczną moc z zakresu prawa jak ugoda, która jest zawarta przed sądami. Mediator musi trzymać się dokładnie wytyczonych zasad w rozstrzyganiu sporów i nie może w najmniejszy nawet sposób zaangażować się w sprawę. Osoby, które chcą pracować jako specjaliści z zakresu mediacji powinny mieć wykształcenie wyższe.


Zwykle są to osoby, które skończyły prawo, natomiast nie jest to konieczność. Najczęściej mediacje Lubliniec prowadzą specjaliści po ukończonych studiach psychologicznych, czy studiów socjologicznych. Nie bez znaczenia pozostaje to, aby każdy mediator posiadał całkowitą zdolność do wykonywania czynności prawnych oraz korzystał z praw publicznych. O ile chodzi o cechy charakteru to u osób wykonujących zawód mediatora pożądane są: cierpliwość, brak uprzedzeń, neutralność. Osoby takie muszą wzorowo zorientować się w regułach komunikacji interpersonalnej. Zwłaszcza, że najczęściej mediacje dotyczą kwestii z obszaru prawa rodzinnego. Są to mediacje rozwodowe, bądź apropo ustalenia opieki dla dzieci. To strefa subtelna i właśnie z tego powodu mediator poza wykształceniem musi również posiadać konieczne w takiej branży przymioty osobowościowe. Na terenie Polski zawód mediatora staje się znacznie w większym stopniu doceniany, dlatego wiele osób zdecydowanych jest na to, aby kształcić się dokładnie w tym obszarze. Mediacje traktowane są jako model prowadzeni spraw traktowany jako bardziej dostępny aniżeli pozostałe. Charakterystyka profesji mediatora jednoznacznie pokazuje, że jest to praca dla specjalistów o wyjątkowych predyspozycjach. Dlatego, przed przystąpieniem do nabycia kwalifikacji trzeba to przemyśleć.

Inne obsługiwane lokalizacje:

Szybki kontakt: