Mediator Sądowy Kalwaria Zebrzydowska

MEDIACJA Sądowa i Pozasądowa

Profesjonalne mediacje w Twoim mieście

Strona główna » Lokalizacje » Mediator Sądowy Kalwaria Zebrzydowska
  • Same Korzyści
  • Szybkość
  • Poufność
  • Dobrowolność

Nazywam się Bożena Walus pełnię funkcję mediatora sądowego, jestem wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia w Krakowie i w Katowicach, prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. Moja droga rozwojowa zaprowadziła mnie do Źródła – do korzeni mojego Rodu i z tego Źródła czerpię Wiedzę i Mądrość Życiową.

Zadzwoń: 530 804 888

Napisz: mediatorbwalus@gmail.com

Mediator Bożena Walus

Mediator jako osoba najważniejsza do ustąpienia kłótni w sprawach cywilnych

Mediator to osoba konieczna do ustąpienia kłótni w sprawach z zakresu prawa cywilnego. Zawód ten jest zawodem nowym w Polsce, lecz stwierdzić należy, że chwali się znacznie większą uwagą. Mediator usprawnia komunikowanie się między stronami, pomagając im opracować wyjście zadowalające dla dwóch stron. Każdy mediator sądowy Kalwaria Zebrzydowska zobowiązany jest utrzymać bezstronność. Mediatorem w sprawach z zakresu prawa cywilnego ma szansę być osoba, która posiada całkowitą zdolność do czynności prawnych i korzysta w 100% z praw publicznych. Listy wszystkich mediatorów opublikowane są każdorazowo na witrynach internetowych sądów oraz osoby zainteresowane mają szansę się z nimi zaznajomić w budynkach sądów. Do wglądu są także wykazy na portalach ww ośrodków szkolących w mediacjach. W sprawach cywilnych koszty mediacji pokrywają całościowo strony sporu. W sprawach z zakresu prawa karnego oraz w sprawach osób nieletnich koszty mediacji ponosi z kolei Skarb Państwa. Specyfika zawodu mediatorów Osoba pracująca jako mediator Kalwaria Zebrzydowska ma obowiązek słuchać racji dwóch stron konfliktu pojmowanego jako powód sprawy cywilnej. Istotne jest to, by mediator dążył do wspólnego wypracowania ugody. Ugoda, która jest zawarta w towarzystwie mediatora posiada taką samą moc prawną jak ugoda, która jest zawarta przed sądem. Mediator musi trzymać się rygorystycznie wytyczonych zasad w rozstrzyganiu konfliktów i nie powinien w minimalny nawet sposób zaangażować się w tok sprawy. Osoby, które chcą funkcjonować jako specjaliści z zakresu mediacji muszą mieć wykształcenie wyższe. Zwykle są to osoby, które ukończyły prawo, natomiast nie jest to konieczność. Bardzo często mediacje Kalwaria Zebrzydowska prowadzą specjaliści po ukończonych studiach psychologicznych, czy studiów socjologicznych. Ważne jest to, by każdy mediator posiadał całkowitą zdolność do wykonywania czynności prawnych oraz korzystał z praw publicznych. Jeśli chodzi o cechy osobowości to u mediatorów pożądane są: opanowanie, obiektywizm, neutralność. Osoby te muszą wzorowo zorientować się w regułach komunikacji społecznej. Tym bardziej, że zwykle mediacje dotyczą spraw z obszaru prawa rodzinnego. Są to mediacje dotyczące rozwodu, bądź odnośnie ustalenia opieki nad dziećmi. To strefa delikatna i właśnie z tego powodu mediator poza wykształceniem powinien także posiadać konieczne w takiej profesji przymioty osobowościowe. W Polsce zawód mediatora staje się o wiele w większym stopniu znany, dlatego sporo osób decyduje się na to, by dokształcać się właśnie w takim zakresie. Mediacje pojmowane są jako wzorzec prowadzeni spraw uchodzący za bardziej przystępny aniżeli inne. Charakterystyka zawodu mediatorów mocno wskazuje, że jest to praca dla specjalistów o szczególnych predyspozycjach. Dlatego, przed przystąpieniem do nabycia kwalifikacji należy to przemyśleć.

Inne obsługiwane lokalizacje:

Szybki kontakt: