Mediator Sądowy Wadowice

MEDIACJA Sądowa i Pozasądowa

Profesjonalne mediacje w Twoim mieście

Strona główna » Lokalizacje » Mediator Sądowy Wadowice
  • Same Korzyści
  • Szybkość
  • Poufność
  • Dobrowolność

Nazywam się Bożena Walus pełnię funkcję mediatora sądowego, jestem wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia w Krakowie i w Katowicach, prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. Moja droga rozwojowa zaprowadziła mnie do Źródła – do korzeni mojego Rodu i z tego Źródła czerpię Wiedzę i Mądrość Życiową.

Zadzwoń: 530 804 888

Napisz: mediatorbwalus@gmail.com

Mediator Bożena Walus

Mediator jako osoba niezbędna do ustąpienia sporów w sprawach z zakresu prawa cywilnego

Mediator to osoba konieczna do ustąpienia sporów w sprawach cywilnych. Zawód taki jest zawodem nowszym w polskich warunkach, natomiast stwierdzić należy, że cieszy się coraz większą atencją. Mediator ułatwia komunikację między stronami, pozwalając im wypracować rozwiązanie zadowalające dla dwóch stron. Każdy mediator sądowy Wadowice zobowiązany jest utrzymać neutralność. Mediatorem w sprawach z zakresu prawa cywilnego może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz zrobi użytek maksymalnie z praw publicznych. Listy wszystkich mediatorów zamieszczone są każdorazowo na witrynach www sądów a także osoby zainteresowane mają szansę się z nimi zaznajomić w budynkach sądów. Do wglądu pozostają także wykazy na stronach ww ośrodków mediacyjnych. W sprawach z zakresu prawa cywilnego koszty mediacji pokrywają całościowo strony sporu. W sprawach z zakresu prawa karnego oraz w sprawach osób nieletnich ceny mediacji pokrywa z kolei Skarb Państwa. Specyfika zawodu mediatora Osoba zatrudniona jako mediator Wadowice ma obowiązek słuchać racji dwóch stron konfliktu pojmowanego jako przedmiot sprawy cywilnej. Nie bez znaczenia jest to, żeby mediator podążał do wzajemnego opracowania ugody. Ugoda, jaka jest zawierana w obecności mediatora posiada taką samą moc z zakresu prawa jak ugoda, jaka jest zawarta przed sądem. Mediator musi trzymać się dokładnie wytyczonych ustaleń w rozwiązywaniu sporów i nie może w najmniejszy nawet sposób angażować się w tok sprawy. Osoby, które planują funkcjonować jako mediatorzy muszą mieć ukończoną szkołę wyższą. Najczęściej są to osoby, które ukończyły prawo, lecz nie jest to wymagane. Najczęściej mediacje Wadowice przeprowadzają specjaliści po ukończonych studiach psychologicznych, czy studiów socjologicznych. Ważne pozostaje to, żeby każdy mediator posiadał pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych a także korzystał z praw publicznych. O ile chodzi o cechy charakteru to u mediatorów pożądane pozostają: opanowanie, etyczność, bezstronność. Osoby takie muszą doskonale zorientować się w regułach komunikacji społecznej. Zwłaszcza, że zwykle mediacje dotyczą kwestii z obszaru prawa rodzinnego. Są to mediacje dotyczące rozwodu, czy odnośnie sprawowanej opieki nad dziećmi. To dziedzina delikatna i właśnie dlatego mediator poza wykształceniem powinien też wykazywać przydatne w tej branży cechy osobowości. Na terenie Polski zawód mediatora jest o wiele bardziej znany, a więc sporo osób decyduje się na to, aby kształcić się dokładnie w takim zakresie. Mediacje pojmowane są jako model prowadzeni spraw traktowany jako bardziej dostępny niż pozostałe. Charakterystyka profesji mediatorów mocno wskazuje, że jest to praca dla ekspertów o wyjątkowych umiejętnościach. Przez wzgląd na to, przed przystąpieniem do nabycia wykształcenia trzeba się zastanowić.

Inne obsługiwane lokalizacje:

Szybki kontakt: